ότι η περαιτέρω αναβάθμιση του μεταδιδόμενου τηλεοπτικού περιεχομένου απαιτεί χρόνο