ο κ. Κρέτσος είπε ότι «θεωρούμε ότι αυτό που έχει ψηφιστεί είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση