ο κ. Κρέτσος αναφέρει ότι το υπουργείο έχει ήδη καταθέσει προτάσεις για την στήριξη του έντυπου Τύπου