και εκφράζει την πεποίθηση ότι η δυναμική που αποτυπώνεται τώρα στις 18 νέες σειρές που θα δούμε φέτος