ενώ δεν παραλείπει να αναφέρει την χρησιμότητα του εποπτικού ρόλου του ΕΣΡ. Αναφορικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου