Εμβληματική δράση για Επιδημιολογική μελέτη του SARS-CoV-2