από τα βάθη της οικονομικής ασφυξίας των προηγούμενων ετών. Με συνέργειες