«Αναμόρφωση του προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους”