αλλά αν κάποιοι βάζουν εμπόδια στην εφαρμογή του νόμου