Τρέχων Άρθρο
Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και της ΓΓΕΕ

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και της ΓΓΕΕ

Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας, και ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Ελευθέριος Κρέτσος, στην Πρυτανεία. Στόχος του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας είναι να συμβάλει στη διερεύνηση του φαινομένου της επικοινωνίας και των Mέσων Eνημέρωσης τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό και εφαρμοστικό επίπεδο.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας, δήλωσε «Η συνεργασία με έναν φορέα όπως η ΓΓΕΕ, που έχει θεσμικό ρόλο στην επικοινωνία της χώρας, τόσο στο εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό, καθώς και στον σχεδιασμό της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, είναι πολύ σημαντική για το ΑΠΘ. Θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει μία συνεχή αλληλεπίδραση με την κοινωνία. Δεν είμαστε μία απομονωμένη εκπαιδευτική νησίδα. Οφείλουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας και να μεταφέρουμε τη γνώση όχι μόνο στους φοιτητές, αλλά και σε όλο τον κόσμο».

Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τον μεγαλύτερο ακαδημαϊκό φορέα στην Ελλάδα και την πρόθεσή του το μνημόνιο να αποδώσει έμπρακτα αποτελέσματα, ώστε η Θεσσαλονίκη να καταστεί «επικοινωνιακός κόμβος (hub)» στον οπτικοακουστικό τομέα. Ο κ. Κρέτσος ανέδειξε ως δυναμικές συνέργειες την υποστήριξη των digital skills στη δημοσιογραφία και τις παραγωγές video gaming και animation, κοινές δράσεις με το Τμήμα Κινηματογραφικών Σπουδών του ΑΠΘ, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, την ΕΡΤ3 και το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αντιπρύτανις Ανθρωπίνων Πόρων, Καθηγήτρια Παρασκευή Αργυροπούλου – Πατάκα, η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Αν. Καθηγητής Νικόλαος Βαρσακέλης, και ο Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Καθηγητής Ανδρέας Βέγλης.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την παραγωγή και παροχή διαδικτυακών ακαδημαϊκών μαθημάτων ανοιχτής πρόσβασης σε σχετικά θέματα και με κύριο προσανατολισμό στους νέους και τους επαγγελματίες του χώρου της επικοινωνίας και των ΜΜΕ, τη διευκόλυνση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του ΑΠΘ στις υπηρεσίες της ΓΓΕΕ και τους εποπτευόμενους φορείς της.

Επίσης, το Σύμφωνο προβλέπει την ενίσχυση της πρακτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των φοιτητών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, μέσω σεμιναρίων, εντατικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων κ.ά., την καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων και την εξοικείωση με τα αντικείμενα δράσης της ΓΓΕΕ και με τον επαγγελματικό χώρο των ΜΜΕ στην πράξη, σε πραγματικό χρόνο και τόπο.

Οι δύο φορείς θα συνεργαστούν για την προαγωγή της κατάρτισης και επιμόρφωσης των στελεχών της ΓΓΕΕ στα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρει το ΑΠΘ, μέσω σεμιναρίων, προγραμμάτων των ερευνητικών μονάδων κ.ά.

Επίσης, προβλέπεται συνεργασία της Βιβλιοθήκης της ΓΓΕΕ με τη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, αξιοποίηση του αρχείου των εφημερίδων της ΓΓΕΕ για τους φοιτητές του ΑΠΘ, οργάνωση σεμιναρίων Πληροφοριακής Παιδείας κ.ά.

(από αριστερά προς δεξιά): ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας, και ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Ελευθέριος Κρέτσος
(από αριστερά προς δεξιά): ο Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, Ανδρέας Βέγλης, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Ελευθέριος Κρέτσος, και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr