Τρέχων Άρθρο
Πρόγραμμα για την οικονομική στήριξη εφημερίδων, παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, περιοδικού και ηλεκτρονικού Τύπου

Πρόγραμμα για την οικονομική στήριξη εφημερίδων, παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, περιοδικού και ηλεκτρονικού Τύπου

 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, περιοδικού τύπου και επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου για το έτος 2022

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης απευθύνεται σε: i. Ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων, ii. ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης περιοδικού τύπου, iii. ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου, iv. ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, v. ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας.

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του ΕΔΟΕΑΠ ειδικώς για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 14/05/2024 και λήγει στις 24/05/2024.

ΦΕΚ

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr