Τρέχων Άρθρο
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ενός τροχήλατου (φορητού) συστήματος τηλεδιάσκεψης, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της πολιτικής ηγεσίας (Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, Γραφείο Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γραφείο Γενικού Γραμματέα)

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ενός τροχήλατου (φορητού) συστήματος τηλεδιάσκεψης, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της πολιτικής ηγεσίας (Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, Γραφείο Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γραφείο Γενικού Γραμματέα)

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr