Τρέχων Άρθρο
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια χαρτιού ξηρογραφίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Γ.Γ.Ε.Ε. για ένα (1) έτος και συγκεκριμένα: α) Δύο χιλιάδων δεσμίδων (2000) χαρτιού ξηρογραφίας Α4 των 500 φύλλων εκάστη και β) πενήντα δεσμίδων (50) χαρτιού ξηρογραφίας Α3 των 500 φύλλων εκάστη

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια χαρτιού ξηρογραφίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Γ.Γ.Ε.Ε. για ένα (1) έτος και συγκεκριμένα: α) Δύο χιλιάδων δεσμίδων (2000) χαρτιού ξηρογραφίας Α4 των 500 φύλλων εκάστη και β) πενήντα δεσμίδων (50) χαρτιού ξηρογραφίας Α3 των 500 φύλλων εκάστη

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια χαρτιού ξηρογραφίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Γ.Γ.Ε.Ε. για ένα (1) έτος και συγκεκριμένα:

α) Δύο χιλιάδων δεσμίδων (2000) χαρτιού ξηρογραφίας Α4 των 500 φύλλων εκάστη και

β) πενήντα δεσμίδων (50) χαρτιού ξηρογραφίας Α3 των 500 φύλλων εκάστη

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: ΩΔΕ1465ΙΧΦ-ΑΜ9

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 24/02/2016, ώρα: 11.00 π.μ.

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr