Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης των τόνερ – μελανιών των εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φωτοτυπικών και φαξ της Γ. Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για ένα (1) έτος

Υπ’αριθμ. 1953/01.02.2016 «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης των τόνερ – μελανιών των εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φωτοτυπικών και φαξ της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για ένα (1) έτος»

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: 60Ζ6465ΙΧΦ-1Ν4

Αιτήσεις από 01.02.2016 έως και 19.02.2016