Τρέχων Άρθρο
Από την Ψηφιοποίηση στην Παιχνιδοποίηση (video)

Από την Ψηφιοποίηση στην Παιχνιδοποίηση (video)

Τη διεθνή συνάντηση (kick off meeting) «Πολιτισμός, Ψηφιακά Μέσα και Επιχειρηματικότητα: Από την Ψηφιοποίηση στην Παιχνιδοποίηση» διοργάνωσαν στις 18 και 19 Μαΐου η Ξένιος Πόλις, το CARDET και το Yπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Στόχος ήταν η δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για τη σχέση πολιτισμού, ψηφιακών μέσων και επιχειρηματικότητας.

Την πρώτη μέρα έγινε η παρουσίαση επιτυχημένων εφαρμογών (ψηφιακά εργαλεία/ project), από πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της προαγωγής του πολιτισμού με ένα σύγχρονο -τεχνολογικά- τρόπο.

Τη δεύτερη μέρα (Σάββατο 19 Μαΐου) θα συζητηθούν τόποι συν-αντίληψης, να προταθούν συνεργασίες και να τεθούν οι βάσεις νέων καινοτόμων συνεργειών μέσα από τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας με τις παρακάτω θεματικές:

1. Ψηφιακός πολιτισμός και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις

2. Μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα και ψηφιακά μέσα

3. Πολιτισμός, τουρισμός και ψηφιακός κόσμος

4. Εκπαίδευση και «νέα Μέσα» (new media)

 

Ομιλία του ΓΓ Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Λευτέρη Κρέτσου

Συμμετέχοντες: Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) Πανεπιστήμιο Harvard, International Gamification Confederation (M. Βρετανία), Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, GRIPEN Europe (Ρουμανία), Hones tPartners, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ερευνητικό κέντρο «Αθηνά», Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών, Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, CSICY (Κύπρος), gi-Cluster, Δήμος Τρίπολης, LTH Advertising κ.ά.

 

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr