Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή προσφορών στους πάσης φύσεως Πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας