Τρέχων Άρθρο
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή προσφορών στους πάσης φύσεως Πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή προσφορών στους πάσης φύσεως Πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr