Τρέχων Άρθρο
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή προσφορών στους πάσης φύσεως Πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr