Τρέχων Άρθρο
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το εδάφιο vi του άρθρου Α.2.3. της υπ’ αριθμ. 7602/07-04-2016 Προκήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή Ταχυδρομικής υπηρεσίας διακίνησης εντύπων που δικαιούνται ειδικού (μειωμένου) τιμολογίου στο εσωτερικό της χώρας για δύο (2) έτη

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το εδάφιο vi του άρθρου Α.2.3. της υπ’ αριθμ. 7602/07-04-2016 Προκήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή Ταχυδρομικής υπηρεσίας διακίνησης εντύπων που δικαιούνται ειδικού (μειωμένου) τιμολογίου στο εσωτερικό της χώρας για δύο (2) έτη

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr