Τρέχων Άρθρο
Παράταση της ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων εντύπων και άλλων ειδών γραφείου, προς την κάλυψη των αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε., έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2016

Παράταση της ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων εντύπων και άλλων ειδών γραφείου, προς την κάλυψη των αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε., έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2016

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 09/09/2016 και ώρα 11:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο κεντρικό Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας: 08/09/2016 και ώρα 14:00.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr