Τρέχων Άρθρο
Παράταση της ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας»

Παράταση της ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας»

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 08/09/2016 και ώρα 11:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο κεντρικό Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας: 07/09/2016 και ώρα 14:00.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr