Τρέχων Άρθρο
Παράταση της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου της προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών τηλεοπτικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου

Παράταση της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου της προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών τηλεοπτικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου

Μέχρι τις 4 Μαΐου 2016 και ώρα 13:59, παρατείνεται η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου της προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.

Το σχέδιο βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων www.opengov.gr  από τις 15 Απριλίου.

Στη συνέχεια η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr