Τρέχων Άρθρο
Παράταση προθεσμίας διαβούλευσης

Παράταση προθεσμίας διαβούλευσης

Παρατείνεται, λόγω συνεχιζόμενης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής, μέχρι την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 και ώρα 14.00 η διαβούλευση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τίτλο: «Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα»

(http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=718)

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr