Ο Γ. Γ. Ενημέρωσης & Επικοινωνίας στο Φανάρι

Τη στήριξή του στο θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προς το πρόσωπο του Πατριάρχη εξέφρασε ο ΓΓΕΕ, Λευτέρης Κρέτσος, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Γεν. Γραμματέας Ενημερώσεως και Επικοινωνίας της Ελλάδος στο Φανάρι