Τρέχων Άρθρο
Μεταφορά ημερομηνίας διεξαγωγης του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου, για την προμήθεια εξοπλισμού λήψης, επεξεργασίας και μετατροπής εικόνας, για τις ανάγκες κάλυψης της Αίθουσας Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη μετάδοση των δηλώσεων (επεξεργασία αποσπασμάτων) από την Κυβερνητική Εκπρόσωπο, κα Όλγα Γεροβασίλη, προς τους πολιτικούς συντάκτες

Μεταφορά ημερομηνίας διεξαγωγης του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου, για την προμήθεια εξοπλισμού λήψης, επεξεργασίας και μετατροπής εικόνας, για τις ανάγκες κάλυψης της Αίθουσας Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη μετάδοση των δηλώσεων (επεξεργασία αποσπασμάτων) από την Κυβερνητική Εκπρόσωπο, κα Όλγα Γεροβασίλη, προς τους πολιτικούς συντάκτες

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι ΑΔΑ: ΩΦΞΓ465ΙΧΦ-Ε3Α.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr