Τρέχων Άρθρο
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 7 της υπ’ αριθμ. 1/2016 Προκήρυξης του Υπουργού Επικρατείας

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 7 της υπ’ αριθμ. 1/2016 Προκήρυξης του Υπουργού Επικρατείας

ΑΔΑ: Ψ8ΞΧ465ΙΧΦ-Ξ53

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr