Τρέχων Άρθρο
Ματαίωση της διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια 455 νέων φωτιστικών σωμάτων Led στους εσωτερικούς χώρους της Γ.Γ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου και των εργασιών αποξήλωσης των παλαιών και τοποθέτησης των νέων, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 14306/20-07-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λόγω αλλαγής των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.

Ματαίωση της διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια 455 νέων φωτιστικών σωμάτων Led στους εσωτερικούς χώρους της Γ.Γ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου και των εργασιών αποξήλωσης των παλαιών και τοποθέτησης των νέων, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 14306/20-07-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λόγω αλλαγής των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr