Τρέχων Άρθρο
Κίνητρα για την οπτικοακουστική παραγωγή (video)

Κίνητρα για την οπτικοακουστική παραγωγή (video)

Κορυφαίος προορισμός για οπτικοακουστικές παραγωγές έγινε η χώρα μας με το νόμο 4487 που ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο τον Αύγουστο του 2017. Σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σποτ παρουσιάζονται τα κίνητρα που προσφέρονται, όπως η επιστροφή 25% για τις δαπάνες παραγωγών που έχουν γυριστεί στην Ελλάδα, με ανώτατο ποσό επιστροφής τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, το ποσοστό της επιχορήγησης θα υπολογίζεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ενώ ως βάση θα χρησιμοποιείται η αξία των δαπανών παραγωγής που πραγματοποιήθηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Λευτέρη Κρέτσου, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 450 εκ. Ευρώ, τα οποία αναμένεται να διατεθούν σε οπτικοακουστικές παραγωγές εντός της προσεχούς 5ετίας, εφόσον πληρούν μία σειρά πολιτιστικών κριτηρίων. Η συγκεκριμένη πολιτική προσδοκάται ότι θα προσελκύσει νέες επενδύσεις και θα οδηγήσει σε αύξηση του τουρισμού και της απασχόλησης.

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) καθίσταται φορέας υποδοχής και επεξεργασίας των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr