Τρέχων Άρθρο
Ενημέρωση πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου

Ενημέρωση πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου

Ενημέρωση πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών Ξένου Τύπου από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα,

Ολοκληρώνεται σήμερα η επεξεργασία στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που περιλαμβάνει διατάξεις για την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου και προβλέπει την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ στην χώρα μας.

176 από το 205 άρθρα του Νομοσχεδίου αφορούν στην αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται άρθρα:

για την ενίσχυση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που όπως έχει δηλώσει ο Πρύτανης του ΔΠΘ σε επιστολή του «στο νομοσχέδιο υιοθετούνται προτάσεις της πρυτανικής αρχής».

Ρυθμίζεται το αυτοδιοίκητο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Ο Πρόεδρος του ΕΑΠ, μάλιστα, χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο «ιστορική στιγμή» λέγοντας ότι πρώτη φορά έρχεται ένα νομοσχέδιο που θωρακίζει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το πηγαίνει στο μέλλον.

Παράλληλα, βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο και οι διαδικασίες που διέπουν τα ΑΕΙ, μέσω της επικαιροποίησης του νομικού πλαισίου λειτουργίας τους, ενώ ενισχύεται το αυτοδιοίκητο και εκσυγχρονίζεται η διαδικασία προκήρυξης, εκλογής και διορισμού μελών ΔΕΠ. Επιπλέον, διευκολύνεται η καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας των ΑΕΙ, προκειμένου να αυξηθούν οι πόροι και να διοχετευθούν σε κοινωνικές δράσεις και σε ερευνητικά προγράμματα.

Σε ανακοίνωσή της η Σύνοδος των Πρυτάνεων τονίζει πως οι προτάσεις της αξιοποιήθηκαν και το νομοσχέδιο ενισχύει την διοικητική αυτοτέλεια του Πανεπιστημίου.

Αποδεικνύεται, πως η Κυβέρνηση συνδιαμορφώνει μαζί με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, μια ευρύτερη στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με ένα νομοσχέδιο που θα αυξήσει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και την κοινωνική κινητικότητα.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου αυξάνεται σε 1 δις ευρώ, μέσα από τον Προϋπολογισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ, με αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν στα προγράμματα σπουδών, την οικονομική επάρκεια των παραρτημάτων και των μητρικών τους ιδρυμάτων, την ακαδημαϊκή επάρκεια του επιστημονικού προσωπικού, την αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘΑΑΕ και αντίστοιχες αρχές από τα κράτη προέλευσης των τμημάτων.

Μέσω της ρύθμισης αυτής, Έλληνες φοιτητές που σκέφτονται να σπουδάσουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα μπορούν να το κάνουν πλέον στη χώρα τους, δαπανώντας λιγότερα χρήματα, θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και πολλοί επιστήμονες που ζουν στο εξωτερικό θα μπορούν να επιστρέψουν στην χώρα τους εφόσον το επιθυμούν.

Αυξάνεται το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, από 1500 στα 2000 ευρώ και από 2000 σε 2500 σε όσους συγκατοικούν, για τους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια και θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο 2024, από το νέο ακαδημαϊκό έτος. Στόχος είναι να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι φοιτητές απέναντι στο αυξημένο κόστος της στέγασης, ενώ παράλληλα δρομολογείται η κατασκευή πέντε νέων φοιτητικών εστιών, που θα στεγάσουν σχεδόν 10.000 σπουδαστές σε ολόκληρη τη χώρα.

Συνεχίζεται για τρίτο μήνα η μεταρρύθμιση για τα νέα τιμολόγια ρεύματος στη χαμηλή τάση και αποδεικνύεται, κάθε μήνα που περνάει, πως πετυχαίνει το σκοπό της. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων λειτουργεί και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλότερες από αυτές που θα καταγράφονταν αν δεν είχε εφαρμοστεί αυτό το σύστημα. Τον Μάρτιο, μάλιστα, παρατηρείται περαιτέρω υποχώρηση των τιμών. Το βασικότερο πλεονέκτημα της ρύθμισης αυτής είναι πως ο καταναλωτής είναι, πλέον, καλύτερα ενημερωμένος για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Κατατέθηκε στη Βουλή, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο υλοποιείται μια σειρά τροποποιήσεων στον Αστικό Κώδικα και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με στόχο την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης μέσω της μεταφοράς ύλης στους Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους, η οποία μέχρι σήμερα απασχολεί αποκλειστικώς τους Δικαστές.

Βάσει των εισηγούμενων διατάξεων, προβλέπεται να πραγματοποιούνται από Δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου του κατά τόπον αρμόδιου Πρωτοδικείου:

  1. η εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού μεγάλης μερίδας των σωματείων – επαγγελματικών ενώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων σωματειακής μορφής, καθώς και αθλητικών σωματείων.
  2. η έκδοση πράξης χορήγησης κληρονομητηρίου. Για την προστασία δικαιωμάτων τρίτων που ενδεχομένως θίγονται προβλέπεται η δυνατότητα παροχής έννομης προστασίας μετά από άσκηση ανακοπής.
  3. η σύνταξη πράξης αποδοχής κληρονομιάς, η οποία για να προσλάβει τη μορφή δημοσίου εγγράφου θα προσκομίζεται μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στον αρμόδιο γραμματέα του Δικαστηρίου της κληρονομιάς, προκειμένου να συνταχθεί η σχετική έκθεση αποδοχής και να καταχωρηθεί στα ειδικά βιβλία του Ειρηνοδικείου.
  4. Οι εγγραφές και οι εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης.

Ακόμη, επιχειρείται περαιτέρω αποφόρτιση των γραμματειών των Δικαστηρίων, με την πρόβλεψη λήψης ένορκης βεβαίωσης αποκλειστικώς από Συμβολαιογράφους ή/και Δικηγόρους.

Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η απαλλαγή δικαστών από μη αμιγώς δικαιοδοτικά καθήκοντα ώστε να αξιοποιούν τον χρόνο, που σήμερα διαθέτουν σε αυτά για την μελέτη δικογραφιών και ταχύτερη έκδοση αποφάσεων και την γρήγορη και με λιγότερο κόστος για τον πολίτη διεκπεραίωση των παραπάνω νομικών διαδικασιών.

Τα 139 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που θα ενταχθούν στον στόλο της Ο.Σ.Υ έφτασαν στη χερσαία ζώνη του λιμένος Πειραιώς. Σύμφωνα με την σύμβαση που έχει υπογραφεί, τα οχήματα τίθενται αμέσως στο στάδιο του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ελέγχου και στη συνέχεια 38 εξ αυτών στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Προχωράμε σε ένα ολιστικό σχέδιο αναβάθμισης των δημόσιων μεταφορών και με τη χρήση της ηλεκτροκίνησης, για πρώτη φορά στην χώρα μας, προχωράμε το στρατηγικό σχέδιο για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Βουκουρέστι όπου θα παρευρεθεί στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.

Γ. ΚΑΝΤΕΛΗΣ: Ισχύει το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τους αγρότες τη Δευτέρα; Θα μεταβεί στις 11 του μήνα, όπως είχε πει, στη Θεσσαλία;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι, ισχύει το ραντεβού. Ισχύουν οι συναντήσεις, βασικά, τη Δευτέρα 11 Μαρτίου. Ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου θα κάνει διαδοχικές συναντήσεις και με θεσμικούς εκπροσώπους της Θεσσαλίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις αποκαταστάσεις και όλα τα σχετικά με αυτές θέματα και, βέβαια, με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα για τα ζητήματα της Θεσσαλίας. Με τους εκπροσώπους, δηλαδή, από τη Θεσσαλία. Στη συνέχεια, την ημέρα εκείνη θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη, για το προσυνέδριο της Ν.Δ.. Θα ανακοινωθούν και τα δύο ξεχωριστά με σχετικές ανακοινώσεις.

Β. ΣΑΜΑΡΑ: Κύριε Εκπρόσωπε, τι συμβαίνει τελικά με την λίστα των e-mail ψηφοφόρων του εξωτερικού; Υπάρχουν καταγγελίες ότι λάβανε e-mail προεκλογικού χαρακτήρα από την κ. Ασημακοπούλου. Δόθηκαν αυτά από το Υπουργείο Εσωτερικών; Και μπορεί η Κυβέρνηση να διαβεβαιώσει και ότι προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και το αδιάβλητο των Ευρωεκλογών;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Καταρχάς να πούμε ότι είχαμε απάντηση από τον Γ.Γ. Εσωτερικών και Οργάνωσης, Αθανάσιο Μπαλέρμπα, σύμφωνα με την οποία λέει ο κ. Μπαλέρμπας: Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν παρέχει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, e-mails δηλαδή, εκλογέων σε υποψήφιους ή κόμματα, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, άρα δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, σύμφωνα και με αυτή την ανακοίνωση. Από εκεί και πέρα, διετάχθη σχετική έρευνα από την αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η κ. Ασημακοπούλου έχει απαντήσει με μια σειρά από δικές της διαδοχικές ανακοινώσεις και απαντήσεις. Είναι δεδομένο, όπως αντιλαμβάνεστε, ότι αυτό το οποίο λέει το αρμόδιο Υπουργείο είναι ότι δεν έχει δοθεί κάτι, ούτε έχει γίνει κάποια παραβίαση της νομοθεσίας. Γενικά, το ζήτημα της προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πολύ και τα τελευταία χρόνια και πολλούς από εμάς που έχουν δεχθεί μηνύματα, mails στο παρελθόν από ιδιώτες. Δεν αναφέρομαι μόνο σε πολιτικά μηνύματα. Μαγαζιών, εμπορικών mails που δεν έχουμε καμία επαφή και καμία προηγούμενη συναναστροφή ή εμπορική συναλλαγή. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Κυβέρνηση της Ν.Δ., αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας το 2019, τον Αύγουστο, ενέταξε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/680 στο εσωτερικό μας Δίκαιο. Είχε απαιτηθεί αυτό από την 6η Μαΐου του 2018, να γίνει από τη χώρα μας, και η καθυστέρηση αυτή μας απειλούσε με ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, άνω του 1,3 εκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε μέρα. Ενετάχθη αυτό και αυστηροποιήθηκε ουσιαστικά η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων με τον νόμο 4624/19 του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και, μάλιστα, όλα αυτά έχουν και πολλές άλλες προεκτάσεις, όπως είναι και πολλά άλλα πιο σοβαρά περιστατικά phishing με θύματα πολίτες. Για αυτό και είναι ένα πολύ περίπλοκο και ευρύτερο ζήτημα. Επανέρχομαι, λοιπόν, και λέω: Μένουμε στην ανακοίνωση του Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών και, από εκεί και πέρα, βέβαια, όπως σε κάθε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε καταγγελία από οποιονδήποτε πολίτη, ερευνάται από την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κύριε Εκπρόσωπε, η Κυβέρνηση έχει ασκήσει δριμεία κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, για το Ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο σύμφωνα με την Κυβέρνηση θα περιέκοπτε κονδύλια από τη χώρα μας. Σήμερα το πρωί, μιλώντας στο Open, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κύριος Κώστας Αρβανίτης παραδέχθηκε τη συμβολή του στη σύνταξη αυτού του ψηφίσματος και υπάρχει και μια σκληρή ανακοίνωση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο γι’ αυτήν την παραδοχή.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ήταν μία κυνική παραδοχή από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αρβανίτη. Είναι κάτι το οποίο το λέγαμε, φαινόταν, βοούσε, αλλά σίγουρα ο κύριος Αρβανίτης ―περήφανος κιόλας― το παραδέχθηκε. Και το πιο συγκλονιστικό είναι ότι δεν παραδέχθηκε απλά ότι ήταν ένας εκ των συντακτών αυτού του συκοφαντικού για τη χώρα μας ψηφίσματος, παραδέχθηκε και δήλωσε, μάλιστα, και περήφανος γι’ αυτό, ότι ήταν και ο εμπνευστής του επίμαχου άρθρου, που ζητούσε την περικοπή κονδυλίων, την περικοπή χρηματοδότησης για την Ελλάδα, κάτι που προφανώς δεν θα συμβεί. Δηλαδή, για να καταλάβουν και οι πολίτες. Έλληνας ευρωβουλευτής, γιατί εκτός Ευρώπης θα έπρεπε να σκεπτόμαστε για τη χώρα μας και όχι για το κόμμα μας και για τα δικά μας συμφέροντα, Έλληνας ευρωβουλευτής με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών εξελέγη ευρωβουλευτής, για να πηγαίνει στην Ευρώπη να συκοφαντεί τη χώρα του και να ζητάει από τους συναδέλφους του, να υπογράψουν ψηφίσματα που θέλουν να μπλοκάρουν χρήματα για την Ελλάδα. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και ενόψει και των ευρωεκλογών· αυτά δεν έχουν προηγούμενο· είναι άλλο ένα επεισόδιο και αυτό, μάλιστα, πλέον με μία παραδοχή, χωρίς καμία δυνατότητα, είναι αυτό που λέμε «κυνική ομολογία», από τον κύριο Αρβανίτη, του τι κάνουν κάποιοι για την Ελλάδα, εκτός Ελλάδος. Είναι άλλο ένα επεισόδιο σε μια σειρά από πολλά θλιβερά επεισόδια κάποιων, στην προσπάθειά τους να τα βάλουν με τη χώρα τους. Θυμάστε τη δήθεν νεκρή Μαρία στον Έβρο, θυμάστε ευρωβουλευτή, τότε, του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσε να μη χρηματοδοτείται ο φράκτης του Έβρου από την Ευρώπη και πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις συκοφάντησης της χώρας. Αυτή, δυστυχώς, ήταν άλλη μία.

Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το κατάλαβα νωρίτερα, οι εξηγήσεις της κυρίας Ασημακοπούλου κρίνονται επαρκείς από την Κυβέρνηση; Δεύτερον, η κυρία Ασημακοπούλου θα συμμετάσχει κανονικά στις ευρωεκλογές, εάν το θελήσει;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η Κυβέρνηση απαντάει αυτή τη στιγμή με βάση το τι προβλέπεται και ποια είναι η επίσημη απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο. Εμείς δεν είμαστε εκπρόσωποι των ευρωβουλευτών ή των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ασχέτως αν είμαστε στον ίδιο χώρο, στο ίδιο κόμμα. Εγώ, λοιπόν, ως κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σας μεταφέρω την απάντηση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό για το οποίο είναι υποχρεωμένος ν’ απαντήσει ένας κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Δηλαδή για το τι έκανε η Κυβέρνηση. Η κυρία Ασημακοπούλου, ως ευρωβουλευτής, έχει δώσει τις δικές της απαντήσεις. Από κει και πέρα, η κάθε υπόθεση στην οποία υπάρχουν καταγγελίες περί παραβίασης προσωπικών δεδομένων δεν ελέγχεται από την Κυβέρνηση, αλίμονο, ελέγχεται από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή, εν προκειμένω την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η κυρία Ασημακοπούλου, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, είναι μία ευρωβουλευτής η οποία έχει δώσει πάρα πολλές μάχες για τη χώρα της, όχι τόσο για το κόμμα της, κυρίως για τη χώρα της και είναι από αυτές που έχουν πρωταγωνιστήσει στην αντιμετώπιση αυτού του κύματος συκοφαντιών και fake news κατά της Ελλάδος, από συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα της Ευρώπης. Η ανακοίνωση των υποψηφίων ευρωβουλευτών θα γίνει από τον Πρωθυπουργό, ως πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όσο πλησιάζουμε προς τις ευρωεκλογές και δεν είναι κάτι που μπορεί να σας απαντήσει ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Ισχύει για όλους όμως, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, τους εν δυνάμει εκ νέου υποψήφιους ευρωβουλευτές.

Ν. ΑΡΜΕΝΗΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, ο κ. Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε και ερώτηση προς την Κομισιόν για την κυρία Ασημακοπούλου και θέτει ερωτήματα και το αδιάβλητο των Ευρωεκλογών, σε σχέση με την επιστολική ψήφο. Επ’ αυτού τι έχετε να πείτε; Υπάρχει ζήτημα; Και βλέπω υπάρχουν και αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Επιμένουν, παρά την ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κλασικός ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθεί να εργαλειοποιήσει οποιοδήποτε πιθανό και απίθανο προς σχολιασμό ζήτημα για να διακινδυνευθεί μία διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα μας. Η επιστολική ψήφος δεν είναι μια κομματική καμπάνια. Δεν είναι μια καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας. Η επιστολική ψήφος είναι μια ιστορική τομή που διευκολύνει και τους Έλληνες του εξωτερικού και τους εκλογείς εντός Ελλάδος. Και προφανώς αυτό το ζήτημα το οποίο ανέκυψε και για το οποίο απάντησε η κυρία Ασημακοπούλου και απάντησε και το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει καμία σχέση με το αδιάβλητο της επιστολικής ψήφου. Θέλω να το κάνω σαφές και προς εσάς και προς τους πολίτες. Και είναι πραγματικά κρίμα, στο πλαίσιο της ανάγκης κάποιων να κάνουν Αντιπολίτευση για τον οποιονδήποτε λόγο, να προσπαθούν να πυρπολήσουν ή να θέσουν σε αμφισβήτηση μία κορυφαία διαδικασία – η οποία ακολουθεί όλα τα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούνται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και τα πιο αυστηρά φίλτρα – που είναι η διαδικασία της επιστολικής ψήφου.

ΜΗΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ως προς τις καταγγελίες, που αναφέρετε κι εσείς, που έχουν πάει στις δημόσιες Αρχές, αλλά έχουν έρθει και στη δημοσιότητα, οι πολίτες καταγγέλλουν πως τα mails τα οποία λαμβάνουν υλικό από την κυρία Ασημακοπούλου τα έχουν χρησιμοποιήσει μόνο για την εγγραφή τους στους καταλόγους εκλογέων του εξωτερικού. Ο Πρωθυπουργός για την επιστολική ψήφο είπε ότι θα είναι ένα crash test στις Ευρωεκλογές, για να δούμε πώς θα πάει. Πριν καν καλά-καλά εφαρμοστεί ο νόμος συζητάμε, είτε το θέλουμε είτε όχι, για την επιστολική ψήφο. Μπορεί η Κυβέρνηση να παρακολουθεί αυτή την ιστορία αμέτοχη, υπό την έννοια ότι η κυρία Ασημακοπούλου είναι και εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στο Ευρωκοινοβούλιο, της Νέας Δημοκρατίας;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η απάντηση εν μέρει σε αυτό το οποίο λέτε εμπεριέχεται στην ερώτησή σας. Δεν μιλάει για την επιστολική ψήφο ο εκάστοτε καταγγέλλων. Μιλάει για την εκλογική διαδικασία του ’23. Αυτό το οποίο μου λέτε δεν έχει να κάνει με την επιστολική ψήφο. Έχει να κάνει με τη διαδικασία των εκλογών του ’23. Αυτό, λοιπόν, σημαίνει ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό με βάση τα στοιχεία, όχι επειδή το λέμε εμείς, να συνδέονται αυτές οι καταγγελίες με τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα της επιστολικής ψήφου. Και είναι θεωρώ λάθος να γίνεται αυτή η σύνδεση γιατί θέτει εν αμφιβόλω, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, ούτε νομικός, ούτε πολιτικός, ούτε ουσιαστικός, την διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Από εκεί και πέρα, η Κυβέρνηση δεν μπορεί να έχει τον ρόλο των ανεξάρτητων Αρχών, δεν μπορεί να υποκαθιστά μία οποιαδήποτε έρευνα. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει μία καταγγελία γιατί δέχθηκε ένα mail, είτε από ένα πολιτικό κόμμα είτε δέχθηκε ένα μήνυμα. Δεν το λέω σε καμία περίπτωση για συμψηφισμό, αλλά έχω ακούσει πολλούς, μηδενός σχεδόν εξαιρουμένου, που μπορεί να έχουν δεχθεί μηνύματα κατά καιρούς και έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν καταγγελία από ενδεχομένως και βουλευτές άλλων κομμάτων. Κάποιοι το είδαν αυτό, χωρίς αυτό να αφορά ένα κόμμα, και στις εκλογές του Μαΐου. Υπάρχει ανεξάρτητη Αρχή όπου αυτά καταγγέλλονται. Από εκεί και πέρα, η Αρχή ελέγχει τι συνέβη, αξιολογεί και από εκεί και πέρα παίρνει τις αποφάσεις της. Εδώ έχουμε από τη μια πλευρά μια ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και από την άλλη πλευρά μια ανακοίνωση της κυρίας Ασημακοπούλου, η οποία δέχθηκε αυτές τις καταγγελίες. Αυτό μπορούμε να πούμε μέχρι τώρα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο.

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να ζητήσει μια παρέμβαση, για να καθαρίσει αυτό το τοπίο τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές ή να λάβει κάποια μέτρα μέχρι να καθαρίσει αυτή η ιστορία, γιατί είναι υποψήφια;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η Κυβέρνηση σε αντίθεση με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα – και είχαμε μάλιστα και κυνικές παραδοχές από πρώην πρωθυπουργούς – δεν παρεμβαίνει στις Ανεξάρτητες Αρχές. Η Κυβέρνηση αφήνει τις Ανεξάρτητες Αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Και ήδη η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή παρενέβη και είπε ότι θα κάνει ό,τι κάνει σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή ελέγχεται μια υπόθεση, αυτή η υπόθεση θα κριθεί ότι έχει κάτι μεμπτό. Αυτό θα το αξιολογήσει η Ανεξάρτητη Αρχή. Δεν χρειάστηκε καν παρέμβαση. Αλίμονο αν παρενέβαινε η Κυβέρνηση σε μια Ανεξάρτητη Αρχή. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα το κρίνει το ζήτημα αυτό.

Σ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, ποιο είναι το σχόλιό σας για το, ας το πούμε, mea culpa του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, για τις μεγάλες υποθέσεις της Novartis και των τηλεοπτικών αδειών;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ο κ. Τσίπρας είπε mea culpa, εμείς δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Και οφείλουμε να μην ξεχάσουμε ποτέ. Γιατί, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι «κουνάνε» το δάκτυλο για το Κράτος Δικαίου και προσπαθούν να συκοφαντήσουν την Ελλάδα και κάνουν ψηφίσματα – γιατί μιλάμε για ανθρώπους από τον ίδιο πολιτικό χώρο, από το ίδιο κόμμα – και εντός και εκτός Ελλάδος, βαφτίζουν ως λάθη, ως αστοχίες δύο κορυφαία ζητήματα που έπληξαν το Κράτος Δικαίου στη χώρα μας. Και για τα οποία ο  κάθε κ. Αρβανίτης τότε, δεν μίλησε, ούτε ψήφισμα ζήτησε να εισαχθεί στο Ευρωκοινοβούλιο ούτε τίποτα. Δηλαδή, έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός και «βαφτίζει» ως λάθη, ως αστοχίες, πηγαίνει, δηλαδή, σε μία παραδοχή mea culpa για μία υπόθεση που «κρεμάστηκαν  στα μανταλάκια» τόσοι άνθρωποι, ασχέτως της πολιτικής τους ιδιότητας και βρέθηκαν σε αυτό το σημείο με αμετάκλητη, αμετάκλητη απαλλαγή από τη Δικαιοσύνη και mea culpa  για μια υπόθεση, η οποία οδήγησε σε αμετάκλητη καταδίκη ενός δικού του υπουργού. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτοί είναι εκείνοι που μας «κουνάνε» το δάκτυλο για το Κράτος Δικαίου. Και αντιστρέφω το ερώτημα – το οποίο προφανώς είναι ρητορικό – αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο τα τελευταία χρόνια επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελλάδα; Το ξαναλέω, όχι θεωρίες, ζητήματα που τα έλυσε η Δικαιοσύνη.

Δ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επανέρχομαι στο ζήτημα της κυρίας Ασημακοπούλου, διότι πριν από λίγο η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε κατεπείγουσα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας διαβάζω αυτολεξεί «για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού και για το αδιάβλητο των ευρωεκλογών». Στην ερώτηση της ευρωομάδας του ΚΚΕ αναφέρεται ότι «πολλά και μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το αδιάβλητο των επικείμενων ευρωεκλογών, μέσα από τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου, όπως και για το περιεχόμενο των σχετικών ενωσιακών κανονισμών, τόσο για τα προσωπικά δεδομένα όσο και για την πολιτική διαφήμιση, γεννούν οι εκατοντάδες καταγγελίες αποδήμων Ελλήνων». Θα ήθελα το σχόλιο σας, διότι εδώ έχουμε, πλέον, μια μεταφορά του θέματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έχω απαντήσει, νομίζω, αναλυτικά στις προηγούμενες ερωτήσεις και στο σκέλος που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών και στο σκέλος που αφορά την Ανεξάρτητη Αρχή και σ’ αυτό που αφορά την κυρία Ασημακοπούλου και για την μη ύπαρξη της οποιασδήποτε σχέσης με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου και τις ευρωεκλογές, αντίστοιχα σε προηγούμενες ερωτήσεις.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΪ: Κύριε Εκπρόσωπε, ο κ. Τριαντόπουλος την Παρασκευή ανέφερε ότι υπεύθυνη για τις παρεμβάσεις στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη ήταν η Πυροσβεστική. Μετά από λίγη ώρα ο Συντονιστής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Ευάγγελος Φαλάρας, διέψευσε τον κ. Τριαντόπουλο και είπε ότι η Πυροσβεστική δεν είχε καμία ανάμειξη στην καταστροφή αποδεικτικού υλικού δια της εκχωμάτωσης και του τσιμεντώματος. Τι ισχύει τελικά από αυτά τα δύο;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν διέψευσε κανένας κανέναν. Και θεωρώ με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και έχουν προκύψει μέχρι σήμερα, το να χτίζεται ένα αφήγημα – το οποίο, μάλιστα, χτίζεται πάνω στον ανθρώπινο πόνο κάποιων ανθρώπων – περί κουκουλώματος ή τσιμεντώματος στη συγκεκριμένη περίπτωση και απόκρυψης στοιχείων, είναι κάτι το οποίο δεν ευσταθεί. Στερείται οποιασδήποτε λογικής. Και η κατάθεση και τα όσα έχει πει δημοσίως και όσα έχει πει – προφανώς – και στη Δικαιοσύνη ο κ. Φαλάρας και αυτά τα οποία είπε ο κ. Τριαντόπουλος δεν συνηγορούν σε καμία περίπτωση ότι υπήρξε η οποιαδήποτε απόπειρα απόκρυψης. Ο κ. Τριαντόπουλος απάντησε για το αν έδωσε εκείνος εντολή. Δεν έδωσε εκείνος εντολή. Και δεν προκύπτει από πουθενά ότι έδωσε εκείνος εντολή, ούτε οποιοδήποτε άλλο στέλεχος της Κυβέρνησης. Ήταν μια επιχειρησιακή διαδικασία η οποία εκρίθη απαραίτητη για πάρα πολύ δύσκολες επιχειρησιακές ανάγκες. Να μην τις περιγράψουμε, αυτή τη στιγμή, αυτές τις ανάγκες ποιες ήταν σ’ ένα τραγικό δυστύχημα, μετά από όλα όσα έγιναν εκείνη την ημέρα και στη συνέχεια. Αυτό έχει ειπωθεί. Και το λέμε ξανά. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο γι’ αυτό και σε κάθε περίπτωση – επειδή είναι εν εξελίξει μια έρευνα στη Δικαιοσύνη –  έως τώρα εγώ δεν έχω δει κάποιο στοιχείο το οποίο να λέει το αντίθετο. Ας αφήσουμε συνολικά τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και ας μην αναπαράγουμε fake news ή ας μην ρίχνουμε νερό σ’ αυτόν όλο τον μύλο της διαστρέβλωσης. Γιατί, το ξαναλέω, πολλά απ’ αυτά χτίζονται πάνω στην προσπάθεια κάποιων να εργαλειοποιήσουν τον πόνο των συγγενών, τον πόνο των ανθρώπων αυτών.

Δ. ΓΚΑΤΣΙΟΣ: Να επιμείνω στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς υπάρχει ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ», σύμφωνα με το οποίο ο κ. Παπαθανάσης φέρεται να συγκαλύπτει τον κ. Τριαντόπουλο, ο οποίος φαίνεται να έχει διατάξει το μπάζωμα στην περιοχή του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Θα ήθελα το σχόλιό σας.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι, ζήτησα μάλιστα και τις σχετικές αποφάσεις και μου τις έστειλε ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, νυν Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Παπαθανάσης. Το δημοσίευμα αυτό στερείται οποιασδήποτε λογικής. Δεν είναι απλά αναληθές, αλλά είναι εκτός οποιασδήποτε λογικής. Κατ΄ αρχάς, να πούμε ότι αυτόν τον οποίο δήθεν ήθελε να «συγκαλύψει» ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Παπαθανάσης, τον Τριαντόπουλο, δεν ήταν καν σε αυτές τις συσκέψεις. Δεν συμμετείχε σε αυτές τις συσκέψεις, σε καμία από αυτές τις συσκέψεις του συντονιστικού. Αυτό προκύπτει και από αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Τριαντόπουλος και από την ίδια την πραγματικότητα, όσα έχουν κατατεθεί για τις συσκέψεις αυτές. Άρα, το δημοσίευμα λέει ότι αλλοιώθηκε μια απόφαση από τον Παπαθανάση για να συγκαλύψει ο Παπαθανάσης κάποιον που δεν μετείχε καν στις συσκέψεις αυτές. Ξεκινάμε από αυτό το οποίο καταρρίπτει η απλή λογική. Αλλά, αν δει κανείς τις αποφάσεις -δεν τις έχω σε πολλά αντίγραφα, τις έχω εδώ μπροστά μου- η δεύτερη απόφαση, την οποία υπέγραψε ο Παπαθανάσης μετά την πρώτη απόφαση έγκρισης, είναι ακριβώς copy-paste της πρώτης απόφασης, απλά στη δεύτερη απόφαση ο Παπαθανάσης εντάσσει και το αίτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Είναι δύο ίδιες αποφάσεις, που στη δεύτερη ο Παπαθανάσης βάζει και το αίτημα, εντάσσει και το αίτημα. Από πού ήταν το αίτημα; Το αίτημα ήταν από την αρμόδια Υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Λαρίσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Άνθρακας ο θησαυρός.

Γ. ΚΑΝΤΕΛΗΣ: Υπήρχαν κάποιες δηλώσεις του κ. Κοντονή για ένα «παρα-υπουργείο» Δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου, την εποχή των υποθέσεων Novartis και τηλεοπτικών αδειών, για τις οποίες ζήτησε συγγνώμη ο κ. Τσίπρας. Υπάρχει κάποιο σχόλιο;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Σκεφτείτε πόσα ψηφίσματα θα είχε συντάξει ο κ. Αρβανίτης, αν Υπουργός Δικαιοσύνης της Ν.Δ. έλεγε ότι υπήρχε «παρα-υπουργείο» Δικαιοσύνης επί των ημερών μας. Σκεφτείτε πόσες ανακοινώσεις και πόσα βίντεο θα είχαν βγάλει οι κύριοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και μάλιστα, όταν ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης είχε προδικάσει, μας είχε προϊδεάσει για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους. Τα λένε από μόνοι τους. Αυτή είναι η απάντηση. Ο κόσμος είδε, έκρινε, βλέπει, κρίνει και αυτά νομίζω που έχουν ακουστεί κατά καιρούς και συνεχίζουν και ακούγονται, δεν έχουν προηγούμενο. Ευτυχώς η χώρα μας, θα πω εγώ, γιατί αυτό αφορά την εκτελεστική εξουσία που λέω, δεν είναι πλέον σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι σε κρατητήρια, δεν κρεμιούνται πολιτικοί στα μανταλάκια με το να προδικάζουμε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους. Δεν διώκονται Υπουργοί και δεν καταδικάζονται αμετακλήτως Υπουργοί για τόσο σοβαρά αδικήματα. Η χώρα μας δεν είναι εκεί που ήταν κάποτε.

Δ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να πάμε λιγάκι στο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση. Και θέλω να σας ρωτήσω, εάν μπορείτε να μου εξηγήσετε τη φράση που χρησιμοποιεί, αρκετά συχνά, ο Υπουργός Παιδείας ότι το άρθρο 16 χρειάζεται αναθεώρηση, αλλά η χώρα δεν μπορεί να περιμένει.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είναι ξεκάθαρο και δεν έχουμε πει ποτέ ότι δεν θέλουμε να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Έχουμε απαντήσει, τουλάχιστον εγώ, πάνω από πέντε φορές σε διαφορετικές ερωτήσεις, πως το ότι προχωράμε με τη συγκεκριμένη νομοθέτηση δεν αναιρεί τη βούλησή μας, την πρόθεσή μας να αναθεωρήσουμε το άρθρο 16. Εδώ μιλάμε για παραρτήματα ξένων Α.Ε.Ι., μη κρατικά, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μετά την επικείμενη, ελπίζω -για να μην ξανακάνει κάποια «κωλοτούμπα» κάποιο κόμμα της Αντιπολίτευσης- αναθεώρηση του άρθρου 16- θα έχουμε σύσταση εξ’ αρχής ενός μη κρατικού πανεπιστημίου. Άρα, νομίζω ότι η ίδια η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέει ο Υπουργός Παιδείας, κ. Πιερρακάκης.

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Αναφορικά με τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας στο Θεαγένειο, ο διευθυντής Γαστρεντερολογικής δημοσίευσε κάποια φωτογραφία και ακούσαμε τον Υπουργό, κ. Γεωργιάδη, να λέει πως διέταξε Ε.Δ.Ε. για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η Ε.Δ.Ε. είναι για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο ή για το γεγονός ότι ο διευθυντής του Τμήματος εκεί δημοσίευσε φωτογραφίες;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Προφανώς η Ε.Δ.Ε. είναι για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Θα ρωτήσω, κιόλας, για να είμαι σίγουρος.

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Επειδή ο Υπουργός είπε ότι ξέρει ότι υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η Ε.Δ.Ε. θα διερευνήσει αν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια, αν χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα κρεβάτια, ποια είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο και γιατί είχαμε αυτή την εικόνα, η οποία βγήκε. Όχι γιατί βγήκε. Πάντως, η ουσία ποια είναι; Η ουσία είναι ότι ο Υπουργός θέλει να δει τι συμβαίνει πραγματικά στο κάθε νοσοκομείο και αν κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα, να διορθωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προσωρινό και στη συνέχεια, όλο και πιο μόνιμο τρόπο. Το ζήτημα είναι να δούμε την πραγματικότητα. Και είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που έχουν αντικατασταθεί και οι Διοικητές όταν υπήρχαν προβλήματα σε νοσοκομεία ή έχουν ληφθεί άμεσες αποφάσεις, όταν οι Διοικητές κατήγγειλαν προβλήματα που δεν είχαν λυθεί. Εμείς δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Ειδικά στον τομέα της Υγείας, παραδεχτήκαμε τις πάρα πολλές παθογένειες, γι΄ αυτό και το είχαμε στην προμετωπίδα του προγράμματός μας. Από εκεί και πέρα, η ΕΔΕ θα διερευνήσει τι πραγματικά συμβαίνει στο Θεαγένειο και στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις, για να μη συμβεί αυτό ξανά, αν ήταν κάποιο πρόβλημα ή, εν πάση περιπτώσει, αν υπήρχαν κλίνες, να τοποθετούνται οι ασθενείς. Θα το δούμε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr