Τρέχων Άρθρο
Έγκριση του υπ’ αρ. 9/18.7.2016 Πρακτικού προεπιλογής της Πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)

Έγκριση του υπ’ αρ. 9/18.7.2016 Πρακτικού προεπιλογής της Πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)

ΑΔΑ: ΩΘ6Σ465ΙΧΦ-ΖΑΙ

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr