Τρέχων Άρθρο
«Δημοσιογραφία, Κοινωνία και Ρητορική του Μίσους»: Σεμινάριο από την ΕΡΤ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “RespectWords”

«Δημοσιογραφία, Κοινωνία και Ρητορική του Μίσους»: Σεμινάριο από την ΕΡΤ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “RespectWords”

Η ΕΡΤ, στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “RespectWords”, διοργανώνει σεμινάριο (24-27 Απριλίου 2017) στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ), για 20 δημοσιογράφους και αντίστοιχο αριθμό παρατηρητών από φορείς και οργανώσεις, το οποίο αφορά στη διαχείριση και αντιμετώπιση των πληροφοριών για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τις καλές πρακτικές ισορροπημένης και έγκυρης δημοσιογραφίας και τη συγγραφή σχετικού κώδικα δεοντολογίας.

Το “RespectWords” αφορά τη διαχείριση και αντιμετώπιση της Ρητορικής του Μίσους από τους δημοσιογράφους αναπτύσσοντας σειρά δράσεων, όπως σεμινάριο για δημοσιογράφους, ραδιοφωνικές εκπομπές, τηλεοπτικά μηνύματα, τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός διαδραστικού διαδικτυακού χάρτη καλών πρακτικών, και τη συγγραφή ενός εγχειριδίου καλών πρακτικών στα ΜΜΕ. Πρωτίστως θα συμβάλει στη δημιουργία ενός consortium ραδιοτηλεοπτικών φορέων που θα εισάγουν το Νέο Κώδικα Δεοντολογίας στα ΜΜΕ. για τη «Ρητορική του Μίσους», θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα συζητηθούν και θα αναλυθούν τέσσερις 4 βασικές θεματικές:
1. Η κατάσταση και οι κύριες συνέπειες της μεταναστευτικής-προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη. Πως αυτές αντικατοπτρίζονται στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ΜΜΕ;
2. Πως καλύπτονται αυτά τα θέματα από τα Ελληνικά ΜΜΕ: Τι πρέπει να κάνουμε; Τι πρέπει να αποφεύγουμε; Τι να λέμε και τι όχι; Λεξιλόγιο, editorial lines, Πηγές, Μεθοδολογία κλπ.
3. Ο ψηφιακός κόσμος: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Ψηφιακά ΜΜΕ: Ιδιαιτερότητες της Ρητορικής του Μίσους. Πως αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα;
4. Υπάρχουσες καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της Ρητορικής του Μίσους στην Ευρώπη: τι έχουμε μάθει;

Στο σεμινάριο συμμετέχουν ως ομιλητές δημοσιογράφοι και ειδικοί στο θέμα της δημοσιογραφίας, της επικοινωνίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαχείρισης ανθρωπιστικών κρίσεων. Αλφαβητικά αναφέρονται οι ομιλητές των διαλέξεων και των εργαστηρίων (workshops) του τετραημέρου: Scott Griffen (Director of Press Freedom Programmes, International Press Institute – IPI), Βασίλης Βασιλόπουλος (Δημοσιογράφος, Διευθυντής Περιεχομένου Νέων Μέσων ΕΡΤ/Διδάσκων QJNT-Αθήνα), Απόστολος Βεϊζης (Υπεύθυνος Προγραμμάτων, Γιατροί Χωρίς Σύνορα-Ελληνικό Τμήμα), Στεύη Κίτσου (Νομικός), Μιχάλης Κοσμίδης (Δημοσιογράφος, Lecturer London South Bank University), Εύα Κοσσέ (Ερευνήτρια για την Ελλάδα, Human Rights Watch), Ελευθερία Κουμάντου (Αθήνα 9,84 – Παρατηρητήριο για τον Ρατσιστικό και Φασιστικό Λόγο στα ΜΜΕ), Κατερίνα Λουκίδου (Συντονίστρια Επιτροπής Δικαιωμάτων Διακρίσεων και Ισότητας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Αττικής / Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Ισότητας), Κωστής Παπαϊωάννου (Εκπαιδευτικός / τ.Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη (Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).
Έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση «Καλών Πρακτικών» αντιμετώπισης της «Ρητορικής του Μίσους» στα ΜΜΕ, όπως αυτές έχουν εφαρμοσθεί ήδη από ΜΜΕ και δημοσιογράφους στην Ελλάδα.

Το σεμινάριο γίνεται σε χώρο με ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (WiFi) έτσι ώστε οι συμμετέχοντες, εφόσον διαθέτουν προσωπικό υπολογιστή, να μπορούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση επιτόπου. Η γλώσσα εργασίας είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά με δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω livestreaming. Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια θα μαγνητοσκοπηθούν από την Γενική Διεύθυνση Νέων Μέσων της ΕΡΤ και θα είναι διαθέσιμες στην σελίδα του Προγράμματος “RespectWords” www.respectwords.org

Social MediaFacebook & Twitter Hashtag: #RespectWords

 

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr