Τρέχων Άρθρο
Δημοσιεύτηκε σήμερα 10/8/2017 στο ΦΕΚ 117 το Προεδρικό Διάταγμα 82 με τίτλο: «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης»

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr