Τρέχων Άρθρο
Δημοσίευση της υπ’ αρ. Ε/2518/6-6-2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (12ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη της θέσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)

Δημοσίευση της υπ’ αρ. Ε/2518/6-6-2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (12ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη της θέσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)

Δημοσίευση της υπ’ αρ.  Ε/2518/6-6-2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (12ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη της θέσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)». Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 12/6/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 25/6/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr