Τρέχων Άρθρο
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για ένα (1) έτος

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για ένα (1) έτος

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: Ψ6ΑΙ465ΙΧΦ-ΡΨΨ.

 

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr