Τρέχων Άρθρο
Διευκρίνιση σχετικά με την παρ. 15.11 της υπ’ αριθμ. 15871/22-08-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας»

Διευκρίνιση σχετικά με την παρ. 15.11 της υπ’ αριθμ. 15871/22-08-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας»

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr