Διευκρινίσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό αριθμ. 12176/23-06-2017