Τρέχων Άρθρο
Δελτίο Τύπου – Εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, Ν. Παππά, για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη διαφημιστική δαπάνη

Δελτίο Τύπου – Εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, Ν. Παππά, για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη διαφημιστική δαπάνη

Ν. Παππάς: «Η Κυβέρνηση βάζει τάξη στην κατανομή της κρατικής διαφήμισης. Διασφαλίζουμε την τήρηση της ποσόστωσης καταβολής 70-30 μεταξύ πανελλαδικών και περιφερειακών μέσων. Σε περίπτωση μη τήρησης της ποσόστωσης θα επιβάλλεται στον υπόχρεο φορέα το προβλεπόμενο πρόστιμο».

Σε συνέχεια της παρουσίασης του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, εξέδωσε σήμερα εγκύκλιο, σχετική με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διαφημιστική δαπάνη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που απεστάλη σε όλους του φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης των διαφημιστικών δαπανών των φορέων από το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, είναι: α) η έγκαιρη κατάθεση των προγραμμάτων επικοινωνιακής προβολής, β) η υποβολή προγραμμάτων με ρεαλιστικά χαρακτηριστικά και προοπτική υλοποίησης και γ) η τήρηση της κατανομής των διαφημιστικών δαπανών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 4 του Π.Δ 261/1997 ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την ποσόστωση των Περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης, η οποία ανέρχεται στο 30% της συνολικής, ανά φορέα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Ο Νίκος Παππάς δήλωσε: «Με τη λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης τελειώνουν οι γκρίζες ζώνες και η ανομία στο διαδίκτυο. Ο νόμος υφίσταται και, πλέον, θα εφαρμόζεται. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να βάλει τάξη και στην κατανομή της κρατικής διαφήμισης, για την οποία διασφαλίζουμε την τήρηση της ποσόστωσης καταβολής του 70% για τα Μέσα πανελλαδικής εμβέλειας και του 30% υπέρ των Μέσων της περιφέρειας».

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr