Αρχείο Ενημερώσεων Πολιτικών Συντακτών και των Ανταποκριτών Ξένου Τύπου