Τρέχων Άρθρο
Απόφαση κήρυξης του υπ’ αριθμ. 919/Η/9-11-2017 συνοπτικού διαγωνισμού για την «Δημιουργία 12 τηλεοπτικών spots για την προβολή της χώρας μας (τομείς οικονομίας, ανάπτυξης, εξωτερικής πολιτικής, άμυνας κλπ.) διεθνώς» ως άγονου

Απόφαση κήρυξης του υπ’ αριθμ. 919/Η/9-11-2017 συνοπτικού διαγωνισμού για την «Δημιουργία 12 τηλεοπτικών spots για την προβολή της χώρας μας (τομείς οικονομίας, ανάπτυξης, εξωτερικής πολιτικής, άμυνας κλπ.) διεθνώς» ως άγονου

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr