Τρέχων Άρθρο
Απόφαση κήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για ένα (1) έτος ως άγονου και επαναπροκήρυξης του

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr