Τρέχων Άρθρο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 19874/21.10.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΓΕΕ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 19874/21.10.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΓΕΕ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr