ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 19874/21.10.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΓΕΕ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ