Τρέχων Άρθρο
Απόφαση ακύρωσης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμύ ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, για δυο (2) έτη, που προκηρύχθηκε με την υπ. αριθμ. 21917/28.11.2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση ακύρωσης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμύ ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, για δυο (2) έτη, που προκηρύχθηκε με την υπ. αριθμ. 21917/28.11.2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr