Τρέχων Άρθρο
Απευθείας Ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία SOLARGON Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. για την μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) στους χώρους διενέργειας της δημοπρασίας των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών που θα διεξαχθεί στον χώρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας περί τα τέλη Αυγούστου.

Απευθείας Ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία SOLARGON Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. για την μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) στους χώρους διενέργειας της δημοπρασίας των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών που θα διεξαχθεί στον χώρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας περί τα τέλη Αυγούστου.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr