Τρέχων Άρθρο
Απάντηση Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης & Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσου σε ΣΔΕ ΕΔΕΕ & ΕΙΤΗΣΕΕ

Απάντηση Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης & Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσου σε ΣΔΕ ΕΔΕΕ & ΕΙΤΗΣΕΕ

«Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα ημέρες κοσκινίζει». Είτε δεν καταλαβαίνουν, είτε κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τη νομοθετική πρωτοβουλία για τη νέα ρύθμιση του διαφημιστικού τοπίου στην τηλεόραση. Σε καμία περίπτωση η τηλεοπτική διαφήμιση δεν δημοπρατείται από το κράτος και δεν δημιουργείται οιοδήποτε κρατικό μονοπώλιο.

Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η πλήρης διαφάνεια στον χώρο της διαφήμισης. Θεσπίζονται διακριτοί ρόλοι για όλους τους εμπλεκομένους. Ο Ρυθμιστής του συστήματος είναι το ΕΣΡ, ήτοι η εκ του Συντάγματος αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή. Διαχειριστής του συστήματος είναι εταιρεία που θα προκύψει κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού. Η συμμετοχή της Πολιτείας διαμέσου του αρμόδιου Υπουργού περιορίζεται στην έκδοση της προκήρυξης για την ανάδειξη του διαχειριστή.

Επ’ ουδενί το σχέδιο νόμου καταστρατηγεί ατομικές ελευθερίες, όπως η ελευθερία των συμβάσεων ούτε υποχρεώνει τους τηλεοπτικούς σταθμούς να εκχωρήσουν σε τρίτους τα δικαιώματά τους. Αντίθετα, με τη διαδικασία της δημοπράτησης και στα πλαίσια της ενίσχυσης του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο με απόλυτη διαφάνεια να συμμετέχει τόσο στην πώληση όσο και στην αγορά διαφημιστικού χρόνου. Οι «πωλητές» (τηλεοπτικοί οργανισμοί) καθορίζουν την τιμή του «προϊόντος». Κατ αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ελεύθερη πρόσβαση στην και η ομαλή λειτουργία της αγοράς ενώ παράλληλα, αποφεύγονται φαινόμενα «καρτέλ» και ασύμμετρων διαπραγματεύσεων που τρέφουν τη διαπλοκή.

Το κυριότερο δε στοιχείο του νέου νομοθετήματος συνιστά η φορολόγηση για πρώτη φορά στην πηγή, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό οιασδήποτε δυνατότητας εκδόσεως πιστωτικών και ακυρωτικών τιμολογίων, προνομιακής μεταχείρισης οιουδήποτε πελάτη σε βάρος άλλου μέσω απόδοσης οικονομικών κινήτρων και «επιστροφών» από μεσάζοντες που μοναδικό σκοπό έχουν την φοροδιαφυγή. Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν «προφάσεις εν αμαρτίαις».

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr