Τρέχων Άρθρο
Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετατάξεων υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετατάξεων υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Υπ’αριθμ. 22535/2015/22.11.2015 «Ανακοίνωση- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας»

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία,άλλες δομόσιες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει τη πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: 70ΧΞ465ΙΧΦ-ΝΚΥ

Αιτήσεις από 04.01.2016 έως και 25.01.2016

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr