Τρέχων Άρθρο
Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2021

Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2021

Ανακοίνωση της Κυβερνητικής Εκπροσώπου Αριστοτελίας Πελώνη για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2021

Συνεδρίασε σήμερα 31 Μαΐου, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού (που έχει ήδη διανεμηθεί), οι  αρμόδιοι Υπουργοί ανέπτυξαν τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα:

Α. Στη συνέχεια οι Υπουργοί  Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης παρουσίασαν την κωδικοποίηση νομοθεσίας που αφορά στην: α) προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, β) χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, γ) νησιωτική πολιτική που αποτελούν τους πρώτους τρεις κώδικες που έχουν ολοκληρωθεί.

Προηγήθηκε σύντομη εισήγηση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, Γεωργίου Σταυρόπουλου, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας επί τιμή για το έργο  της Επιτροπής Κωδικοποίησης που καλύπτει τη νομοθετική ύλη αρμοδιότητας όλων των υπουργείων.

Ειδικότερα:

α) Προτείνεται η κύρωση με νόμο του Κώδικα για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτός διαμορφώθηκε από την Ομάδα Εργασίας που συστήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υπό το συντονισμό του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Νικολάου Ρόζου επί τιμή. Με τον Κώδικα αυτό  επιτυγχάνεται η συστηματοποίηση διάσπαρτων διατάξεων, όπως οι ρυθμίσεις για τον καταδυτικό τουρισμό στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους (ν. 4688/2020), η διευρυμένη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για διαφορές σχετικά με την κυριότητα, νομή και κατοχή κινητών μνημείων (ν. 3658/2008), ο περιορισμός της ευθύνης των Προέδρων και των μελών των Συμβουλίων (ν. 3207/2003 και ν. 3094/2003), κ.ά..

Ενσωματώνονται, επίσης, ο νόμος με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση των Παρισίων της 17-10-2003 για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και  νόμος που ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2014/60/ΕΕ σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών. Σημειώνεται ότι κατά την κωδικοποίηση ελήφθη υπόψη η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, με σκοπό την αποσαφήνιση ορισμένων διατάξεων, καθώς και ότι στον Κώδικα ενσωματώθηκε περιορισμένος αριθμός κανονιστικών διοικητικών πράξεων.

β) Προτείνεται η ψήφιση από τη Βουλή, του σχεδίου Κώδικα με τίτλο: «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων  από το Κράτος, έσοδα, δαπάνες και έλεγχος των οικονομικών των  πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων  και των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Αφορμή για την κατάρτιση του Κώδικα αποτέλεσε το γεγονός ότι ο βασικός νόμος που διέπει τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων ανάγεται στο 2003, και ότι έκτοτε υπήρξαν πολλές συμπληρωματικές ή τροποποιητικές  διατάξεις.

Στον Κώδικα συγκεντρώθηκε η σχετική νομοθεσία σε ενιαίο κείμενο και οργανώθηκε με βάση τους νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των κωδίκων και την αναμόρφωση του δικαίου, που περιλαμβάνονται στο «Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας της Κωδικοποίησης» που κατάρτισε η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης το 2019.  Έτσι, ο Κώδικας αφενός παρέχει τη δυνατότητα στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς κομμάτων και τους υποψήφιους ή/και αιρετούς του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κατανοήσουν και να διαχειριστούν ολοκληρωμένα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και αφετέρου παρέχει στις εμπλεκόμενες διοικητικές υπηρεσίες ένα πλήρες, σαφές, συγκεκριμένο και εύχρηστο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Ο Κώδικας αποτελείται από έξι κεφάλαια, που περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν στην κρατική και ιδιωτική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών τους.

γ) Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποβλέπει στην  ενίσχυση της λειτουργικότητας του Υπουργείου, την παροχή υπηρεσιών ποιότητας και την αναγκαία διαφάνεια στο πολυσχιδές θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η κωδικοποίηση αφορά τυπικούς νόμους επτά θεματικών αντικειμένων και συγκεκριμένα:

-Θέματα προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

-Θαλάσσιες ενδομεταφορές και δικαιώματα επιβατών.

-Ασφάλεια ναυσιπλοΐας και προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος.

-Ναυτική εργασία και εκπαίδευση ναυτικών.

-Όργανα και εκμετάλλευση λιμένων.

-Πλοία αναψυχής και ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής.

-Νησιωτική πολιτική.

Ήδη ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του Κώδικα Νησιωτικής Πολιτικής ο οποίος προωθήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ), ενώ αναμένεται στο τέλος του Ιουνίου  να παραδοθεί στην ΚΕΚ το σχέδιο Κώδικα  για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και τα δικαιώματα των επιβατών. Συστήθηκε επίσης νομοπαρασκευαστική επιτροπή  για την αναμόρφωση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου η οποία άρχισε το έργο της από τις 11 Μαρτίου 2021. Σημειώνεται ότι  ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου θεσπίστηκε προ 63 ετών.

Β. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νίκος Παπαθανάσης παρουσίασαν το νομοσχέδιο για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την επιτάχυνση διαδικασιών στις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις, που στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, στην επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων για τις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις διοικητικών διαδικασιών, με  αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Νόμου ν. 4399/2016 (Α’ 117), καθώς και του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου περί Στρατηγικών Επενδύσεων και των νομοθετικών διατάξεων περί Κεφαλαίων Εξωτερικού.

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να επιλύσει προβλήματα που σχετίζονται με την αδυναμία προσέλκυσης νέων επενδυτών και την αδυναμία ταχείας και αποτελεσματικής διοικητικής διαχείρισης των ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων όπως:

-Η παράλληλη ισχύς δύο διαφορετικών νομοθετικών κειμένων αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις, που σε πολλές περιπτώσεις ρύθμιζαν τα ίδια ζητήματα με διαφορετικό τρόπο, γεγονός που είχε προκαλέσει δυσχέρεια κατανόησης και ανασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους μεγάλους επενδυτές και στους στρατηγικούς επενδυτές των οποίων οι επενδύσεις είχαν ενταχθεί στο νομοθετικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων και βρίσκονταν στο στάδιο της υλοποίησης.

-Οι παρατηρούμενες σημαντικές καθυστερήσεις στην έγκαιρη διεκπεραίωση μεγάλου μέρους των επενδυτικών σχεδίων.

-Η ανάγκη επικαιροποίησης των διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου και του νόμου περί Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να περιληφθούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε νέους τομείς, που θα προωθήσουν σημαντικά την πράσινη οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας.

-Η ανάγκη αναμόρφωσης και βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου των ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων, που θα καταστήσει τη χώρα μας ανταγωνιστική στην προσέλκυση νέων επενδυτών και στην υλοποίηση μακροπρόθεσμων βιώσιμων επενδύσεων, που θα ενισχύσουν την οικονομία και θα δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.

-Αναφορικά με τα Κεφάλαια Εξωτερικού οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρούν να επιλύσουν τις εντοπισθείσες καθυστερήσεις σε επίπεδο αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του ΑΝ 89/1967 και την ανάγκη απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών.

Με το νομοσχέδιο τροποποιούνται διατάξεις  του νόμου 4608/2019 (Α’ 66), που αφορούν στα είδη και το περιεχόμενο των προβλεπόμενων κινήτρων. Εισάγονται για πρώτη φορά κίνητρα κεφαλαιακής μορφής σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως στις Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας, καθώς και σε νέα κατηγορία επενδύσεων, που αφορά σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται σε νέους τομείς, όπως η αγροδιατροφή, η τεχνητή νοημοσύνη, η διαχείριση απορριμμάτων, η ρομποτική, ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιχείρησης, σε επιχειρηματικά πάρκα και σε IPCEI Projects.

Γ. Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης παρουσίασαν το νομοσχέδιο για τη στρατηγική εξωστρέφειας και τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), σε ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Κράτος με ταυτόχρονη διεύρυνση του σκοπού και των δραστηριοτήτων του. Στόχος είναι η δημιουργία  ενός νέου επιχειρησιακού και οργανωτικού μοντέλου στα ευρωπαϊκά πρότυπα που αφενός θα εφαρμόζει τις βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και αφετέρου θα συμμορφώνεται με το ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο για τις εξαγωγικές πιστώσεις.

Αντιμετωπίζεται έτσι το πρόβλημα ενός παρωχημένου μοντέλου που περιορίζει την δραστηριοποίησή του σε νέα προϊόντα και δεν καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων για την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Διαφοροποιείται το καθεστώς της κρατικής εγγυοδοσίας και παρέχεται πλέον υπέρ της εξαγωγικής επιχείρησης (και όχι υπέρ του φορέα) σε περίπτωση πτώχευσης του φορέα. Αίρονται οι περιορισμοί που συνδέονται με τον δημόσιο τομέα στην άσκηση εμπορικής δραστηριότητας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη λειτουργία του με όρους ιδιωτικής αγοράς στο βαθμό που ο φορέας διαθέτει ίδια κεφάλαια, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και είναι εκτός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Με την μεταρρύθμιση του φορέα επιδιώκεται η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προσφερομένων προϊόντων (εγγύηση, ασφάλιση, χρηματοδότηση) και η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών  προς τις εξαγωγικές ή εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις, ώστε να συμβάλλει στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη με κέντρο βάρους τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Βασικός στόχος είναι επίσης η επέκταση της δραστηριότητας του φορέα σε έργα που έχουν στρατηγική σημασία για την εθνική οικονομία, την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη, την αύξηση της παραγωγικότητας και την απασχόληση. Επίσης, ο φορέας θα προωθεί την εξαγωγική πολιτική της χώρας μετέχοντας στην υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας που εκπονείται από το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την συγκέντρωση σε αυτό των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον συντονισμό όλων των διεθνών οικονομικών σχέσεων.

Με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο εκτιμάται ότι σε βάθος 5ετίας θα υποστηρίξει πενταπλάσιες εξαγωγές που αγγίζουν τα 8,7 δισ., οι οποίες θα δημιουργήσουν παραγόμενο προϊόν 21,6 δισ. και προστιθέμενη αξία στο Α.Ε.Π. ύψους 8,1 δισ. λαμβανομένης υπόψη της συντηρούμενης απασχόλησης περί τις 50.000 θέσεις εργασίας κατά μέσο όρο ανά έτος.

Δ. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν: α) στον Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και β) στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

α) Το νομοσχέδιο για το Νομικό Συμβούλιο του  Κράτους (Ν.Σ.Κ.)  προβλέπει  τη θέσπιση νέου οργανισμού μετά από δύο σχεδόν δεκαετίες με θεσμικές αλλαγές στην οργάνωση και τη λειτουργία του, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού  όσο και σε επίπεδο διαδικασιών. Σκοπός είναι ο εκσυγχρονισμός του προς τις κατευθύνσεις: Της ευελιξίας στη δράση του. Της επιτάχυνσης και απλούστευσης των διαδικασιών που τηρεί για τη διεκπεραίωση των  δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που χειρίζεται. Της  συμβολής στην επιτάχυνση της Δικαιοσύνης στο βαθμό που εμπλέκεται στο χειρισμό  δικαστικών υποθέσεων. Της παροχής  υψηλότερης ποιότητας νομικών υπηρεσιών, τόσο στο πεδίο του χειρισμού των δικαστικών υποθέσεων, όσο και στο πεδίο του γνωμοδοτικού έργου.

Βασικοί στόχοι του νέου οργανισμού είναι:

– Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ηλεκτρονική λειτουργία.

-Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και της λειτουργίας του με τη δημιουργία 8 θεματικών Σχηματισμών, για τον χειρισμό ομοειδών υποθέσεων και τη σταδιακή συγχώνευση των περίπου 30 γραφείων του σε 11.

-Η απλοποίηση των διαδικασιών, η εξάλειψη γραφειοκρατικών πρακτικών και η συμβολή του στη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των αποφάσεων των Δικαστηρίων.

– Η ενίσχυση της συνταγματικά προβλεπόμενης αρμοδιότητάς του για εξωδικαστική ή συμβιβαστική επίλυση των διαφορών του Δημοσίου με τους ιδιώτες.

– Η επικαιροποίηση των διατάξεων για την επιθεώρηση των λειτουργών, τις προαγωγές και το πειθαρχικό τους δίκαιο και

– Η θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού εισαγωγής, ο οποίος θα γίνεται πλέον σε τακτική βάση, ανά διετία.

β) Το σχέδιο νόμου για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή του και προβλέπει κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο νομοθέτημα των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του. Την ανάγκη αυτή υπαγορεύουν η ένταση της αστάθειας στις διεθνείς χρηματαγορές, η εμφάνιση νέων κινδύνων και χρηματοπιστωτικών εργαλείων, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις αφενός για ταχεία και αποτελεσματική δράση του Κράτους στον τομέα της διαχείρισης του δημοσίου χρέους και αφετέρου για έλεγχο και διαφάνεια, καθώς και η αποσπασματικότητα του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που δημιουργεί προσκόμματα στην αποτελεσματική λειτουργία του ΟΔΔΗΧ, προκαλώντας συχνά συνθήκες ανασφάλειας δικαίου.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν:

– Τις αρμοδιότητες του ΟΔΔΗΧ και την κατανομή τους μεταξύ των οργάνων του. Βασικοί στόχοι είναι η  απευθείας εκ του νόμου απονομή στον ΟΔΔΗΧ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων που κρίνονται απαραίτητες και η κωδικοποίηση όλων των αρμοδιοτήτων του σε ένα ενιαίο νομοθέτημα.

-Την οργανωτική αναδιάρθρωση του ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με τα βέλτιστα ευρωπαϊκά πρότυπα και  με σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και διαφανούς λειτουργίας του. Συστήνονται και λειτουργούν πλέον 4 νέες διευθύνσεις με διακριτές, αλλά συμπληρωματικές αρμοδιότητες, καθώς και αυτοτελή τμήματα νομικής υποστήριξης και εσωτερικού ελέγχου.

– Τη διοίκηση, την οικονομική διαχείριση και την εσωτερική λειτουργία του ΟΔΔΗΧ. Και

– Το προσωπικό, τα ειδικά προσόντα διορισμού βάσει των αναγκών του Οργανισμού, τον τρόπο πλήρωσης  των οργανικών θέσεων, την ανάδειξη προϊσταμένων, την παροχή κινήτρων για την επίτευξη στόχων και τη λογοδοσία.

 1. O Υπουργός Επικρατείας κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γιώργος Στύλιος παρουσίασαν το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Το νομοσχέδιο εισάγει θεσμικές αλλαγές που επιτρέπουν την ταχύτερη ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και περιέχει ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας διόρθωσης των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και της λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων και του Φορέα εν γένει.

Βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

– Η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης και η μετάβαση σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου: Αποφυγή κατακερματισμού των πόρων του Φορέα σε κτηματογράφηση και λειτουργία/συγκέντρωση όλων των πόρων στο τελικό μοντέλο λειτουργίας.

– Η άμεση πρόσβαση των πολιτών/επαγγελματιών στο σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών του Κτηματολογίου: Μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία σε γραφεία και προσωπικό.

– Η ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών και η κατοχύρωση εμπιστοσύνης των πολιτών στο θεσμό του Κτηματολογίου: Θεσμοθέτηση σαφούς και ενιαίου πλαισίου διαχείρισης δικαιωμάτων και εξυπηρέτησης πολιτών και δυνατότητα πληροφόρησης κάθε ενδιαφερόμενου αναφορικά με τις εκκρεμότητες εξέτασης αιτήσεων διόρθωσης που συναρτώνται με ένα ακίνητο.

– Η προώθηση μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.

– Ο εξορθολογισμός των διαδικασιών διόρθωσης των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών.

ΣΤ. Ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης παρουσίασαν νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν στην: α) Ανακουφιστική φροντίδα, β) Κύρωση σύμβασης με Ίδρυμα Νιάρχος και άλλες διατάξεις.

α) Με το νομοσχέδιο για την Ανακουφιστική Φροντίδα,  θεσμοθετείται η έννοια και το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της.  Ως Ανακουφιστική Φροντίδα ορίζεται η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας ασθενών με απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και ολοκληρωμένες ειδικές δομές, σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο φροντίδας υγείας. Διαμορφώνεται ολόκληρη η αρχιτεκτονική υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας και επιχειρείται η προσαρμογή στα αντίστοιχα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εφαρμογή των ενδεδειγμένων ιατρικών πρωτοκόλλων σε όλους τους αναγκαίους τομείς βιολογικής και ψυχικής υποστήριξης ασθενών και των οικογενειών τους.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει το υπάρχον νομικό πλαίσιο, διαμορφώνει την κεντρική αρχιτεκτονική του συστήματος παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας, οργανώνει τις υπάρχουσες δομές με κεντρικό συντονισμό, διαμορφώνει ειδικές δομές υποστήριξης ανά βαθμίδα και Περιφέρεια και φιλοδοξεί να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ανακουφιστικής Φροντίδας ασθενών.

Πρωταρχικός σκοπός είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας παροχής των υπηρεσιών σε φιλικό περιβάλλον για τον ασθενή, εντός της κατοικίας του ή και ειδικών δομών φροντίδας, που δεν τον υποχρεώνουν σε μακροχρόνια νοσοκομειακή παραμονή. Η διαμόρφωση των ειδικών δομών  εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των προσφιλών του προσώπων στη διαδικασία της αποθεραπείας του και της ιατρικής του υποστήριξης. Γίνεται κεντρική καταγραφή των αναγκών των ασθενών που χρήζουν Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Κατανέμονται οι ανάγκες αυτές σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που δρουν σε περιφερειακό επίπεδο. Ανατίθεται ο συντονισμός της επιστημονικής προσπάθειας σε κεντρικό επίπεδο σε ειδική επιστημονική επιτροπή για την ανάπτυξη και την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης.  Διαμορφώνονται οι δομές σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και συντονίζονται για την παροχή των υπηρεσιών τους. Συστήνεται αρμόδια Διεύθυνση στο Υπουργείο Υγείας. Εξασφαλίζονται ειδικοί πόροι χρηματοδότησης από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με ειδική διαμόρφωση πλαισίου δωρεών. Διαμορφώνεται πρόγραμμα εξειδίκευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει τις υπηρεσίες της Ανακουφιστικής Φροντίδας.

β) Προτείνεται νομοσχέδιο που αφορά στην «κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της  από 3.2.2020  σύμβασης δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] της από 6.9.2018  κύριας σύμβασης δωρεάς  μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της και άλλες διατάξεις του  Υπουργείου Υγείας».

-Με τις ρυθμίσεις του Α’ Μέρους του νομοσχεδίου ενισχύεται και επεκτείνεται το υπό κατασκευή νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την προσθήκη: ενός Συγκροτήματος Μαγνητικού Τομογράφου (3T MRI), ενός Τμήματος Απεικόνισης Μαστού, ενός Καρδιαγγειακού Συγκροτήματος (Cath Lab), ενός Συγκροτήματος γ-Κάμερα, δύο επιπρόσθετων Χειρουργικών Αιθουσών, και προβλέψεων για θεραπευτική άσκηση/αποκατάσταση.

-Με τις ρυθμίσεις που περιέχονται στο Β’ μέρος του νομοσχεδίου αντιμετωπίζονται προβλήματα που προκλήθηκαν από την διάδοση του κορονοϊού Covid-19 και παρατείνεται η ισχύς διατάξεων που αφορούν την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

Ζ. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρία Λίνα Μενδώνη παρουσίασε το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 789/2019 και 790/2019 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα.

Η ενσωμάτωση των δύο Οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία θα εκσυγχρονίσει το νομοθετικό πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να συμβαδίζει με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την πολιτιστική κληρονομιά, παρέχοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας στους δικαιούχους.

Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/789  επιδιώκονται:

-Ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου, εντός του οποίου θα προστατεύονται, σε διασυνοριακό επίπεδο, τα πνευματικά δικαιώματα στο ψηφιακό περιβάλλον.

-Η κάλυψη του νομοθετικού κενού που παρατηρείται στα ζητήματα των διαδικτυακών μεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και των αναμεταδόσεων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

-Η καθιέρωση ενός μηχανισμού διευκόλυνσης της εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων, με βάση την χώρα προέλευσης.

-Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων και η διευκόλυνση της διασυνοριακής μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.

-Η προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και η ενίσχυση της διασυνοριακής πρόσβασης στην πληροφορία.

Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/790 επιδιώκεται:

-Η θέσπιση κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της χορήγησης αδειών, καθώς και κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς για την εκμετάλλευση έργων και άλλων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας.

-Η αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας των πνευματικών έργων στο διαδίκτυο, για τα οποία δεν έχει ληφθεί προηγουμένως η άδεια των πνευματικών δημιουργών.

-Η ενίσχυση του θεσμού της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων σε διασυνοριακό επίπεδο, με παράλληλη εξασφάλιση της ομοιόμορφης ρύθμισης προστατευόμενων δικαιωμάτων.

-Η θέσπιση κανόνων με τους οποίους αναγνωρίζεται ρητώς η οργανωτική και οικονομική συμβολή των εκδοτών στην παραγωγή εκδόσεων Τύπου, προς το σκοπό διασφάλισης της βιωσιμότητάς τους.

-Η πρόβλεψη μηχανισμού αναπροσαρμογής και επαναδιαπραγμάτευσης αμοιβών των δημιουργών και ερμηνευτών, σε κοινή βάση για όλα τα κράτη-μέλη.

-Η εισαγωγή περιορισμών (εξαιρέσεων) στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, με σκοπό την εξυπηρέτηση της χρήσης των έργων τους για επιστημονική έρευνα, διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, online διδασκαλία σε δημόσια Πανεπιστήμια και σχολεία, online πλατφόρμες για τον δημόσιο δανεισμό από βιβλιοθήκες δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αναπαραγωγή έργου, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς για σκοπούς διατήρησης του έργου στη συλλογή τους.

Η.Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας παρουσίασε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν : α) τον Κώδικα Οργανικών Διατάξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/1673 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

α)Το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Οργανικών Διατάξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί προϊόν νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, αποτελούμενης από τον Πρόεδρο και άλλους δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

-Η συνοχή των ρυθμίσεων μέσω της άρσης των αντιφάσεων που εμφανίζει το υφιστάμενο πλαίσιο σήμερα.

-Η προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων στα νεότερα δεδομένα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

-Η συμπλήρωση νομοθετικών κενών για να διασφαλιστεί η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ελεγχομένων με παράλληλη ευθυγράμμιση στις διεθνείς καλές πρακτικές αποτελεσματικότητας του ελέγχου.

-Η αναβάθμιση της συνεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη Βουλή, ώστε να παρέχεται σε αυτή υψηλού επιπέδου τεχνοκρατική ενημέρωση επί δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Οι βασικές μεταβολές που επέρχονται με τον Κώδικα είναι οι εξής:

-Δημιουργία του αναγκαίου οργανικού υποβάθρου, ώστε οι Εκθέσεις και Γνωμοδοτήσεις που παράγονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο με κύριο αποδέκτη τη Βουλή, να ευθυγραμμιστούν με τα σχετικά διεθνή πρότυπα πληρότητας και επικαιρότητας. Προς τον σκοπό αυτό προβλέπεται η σύσταση ενός δεύτερου Τμήματος Ελέγχων και ενός Τμήματος Μελετών και Γνωμοδοτήσεων με παράλληλη σύσταση δύο επιστημονικών συμβουλίων.

-Αντικατάσταση του καθεστώτος δημοσιονομικής ευθύνης. Εισάγεται ένα διαφορετικό σύστημα δημοσιονομικής ευθύνης, που αποτελεί πραγμάτωση των αρχών της αναλογικότητας και της δίκαιης ισορροπίας.

-Εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στις ελεγκτικές διαδικασίες, τόσο για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων του ελεγχόμενου, όσο και για τη διενέργεια των ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την ανάπτυξη ή την προμήθεια λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης ικανών να εντοπίζουν προβληματικούς λογαριασμούς, συναλλαγές ή δράσεις.

β) Με το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 επιδιώκεται η βελτίωση και ενίσχυση της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες  μέσω του Ποινικού Δικαίου, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων Αρχών. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου καταλαμβάνουν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο τελεί στην Ελλάδα πράξη νομιμοποίησης. Επιπλέον, καταλαμβάνει πράξεις νομιμοποίησης που τελεί Έλληνας στην αλλοδαπή, κακούργημα ή πλημμέλημα, δίχως να απαιτείται η πράξη να είναι αξιόποινη κατά τους νόμους της χώρας που τελέστηκε, ούτε να υπάρχει έγκληση του παθόντος ή αίτηση της χώρας όπου τελέστηκε το πλημμέλημα. Καταλαμβάνει επίσης πράξεις νομιμοποίησης που τελεί αλλοδαπός στην αλλοδαπή προς όφελος νομικού προσώπου ή οντότητας που έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στα άλλα:

-Ορίζονται με σαφήνεια οι τρόποι στοιχειοθέτησης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση ως προς την σχέση των προβλεπόμενων εγκληματικών συμπεριφορών με εκείνες του Γενικού και του Ειδικού μέρους του Ποινικού Κώδικα.

– Επικαιροποιούνται τα εγκλήματα με βάση τις αλλαγές που επέφερε ο Ποινικός Κώδικας και περιλαμβάνονται  νέα αδικήματα.

– Επέρχονται αλλαγές στις επιβλητέες ποινικές κυρώσεις.

– Επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις για την αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου.

– Προσαρμόζεται η  δυνατότητα του Προέδρου της Αρχής να διατάσσει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση των αδικημάτων της νομιμοποίησης.

Θ.Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης παρουσίασε το νομοσχέδιο «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, τροποποίηση διατάξεων αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζονται ζητήματα και διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στη χώρα με την τροποποίηση διατάξεων των ν. 3386/2005 και ν.3907/2011. Ρυθμίζονται επίσης ζητήματα που αφορούν στην εξέταση αιτήσεων χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας με την τροποποίηση επί μέρους διατάξεων του ν.4636/2019. Εισάγονται ρυθμίσεις στον Κώδικα Μετανάστευσης που αφορούν στις άδειες διαμονής επενδυτών καθώς και ψηφιακών νομάδων (digital nomads), οι οποίες παρουσιάστηκαν από κοινού με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Περιορίζονται οι κατηγορίες των δομών που μπορούν να φιλοξενούν αιτούντες άσυλο και εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου. Περαιτέρω, εισάγονται διατάξεις για το Ταμείο Αλληλεγγύης και την καταβολή τελών στους Δήμους, στην έδρα των οποίων λειτουργούν δομές φιλοξενίας μεταναστών, την κάλυψη με Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΥΥΠΑ) των ασυνόδευτων ανηλίκων που η αίτησή τους για άσυλο έχει απορριφθεί, αλλά παραμένουν στη χώρα, καθώς και σε όσους έχουν αιτηθεί άσυλο πριν τον Νοέμβριο του 2019.

Με τις προωθούμενες διατάξεις επιδιώκονται:

-Η εντοπισμένη τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαδικασιών απέλασης ή επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η παραμονή στη χώρα έχει κριθεί ως παράνομη, καθώς και η καθιέρωση και εμπέδωση ενιαίας διοικητικής πρακτικής.

-Η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου υποδοχής και εξέτασης αιτήσεων ασύλου, με σκοπό την άρση δυσχερειών και την επίλυση ζητημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του.

-Η ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας  με την εισαγωγή ρυθμίσεων που αφορούν σε άδειες διαμονής επενδυτών, καθώς και ψηφιακών νομάδων.

-Η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε διοικητικές διαδικασίες.

-Ο περιορισμός στις κατηγορίες των δομών που μπορούν να φιλοξενούν αιτούντες άσυλο.

-Η κάλυψη για τις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση, των αιτούντων διεθνή προστασία με ημερομηνία υποβολής αιτήματος πριν την 1η Νοεμβρίου 2019, καθώς και των ασυνόδευτων ανηλίκων που η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί, αλλά παραμένουν στη χώρα.

Ι. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης παρουσίασε νομοσχέδιο για τα σκάφη αναψυχής.

Το νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής μέσω του τρίπτυχου «κωδικοποίηση-αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός» του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του κλάδου των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.

Το νομοσχέδιο αποβλέπει στη δημιουργία συνεκτικού-ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου: Με επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό των διατάξεων του ν. 4256/2014, που ρυθμίζει  τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επαγγελματική δραστηριοποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων στη χώρα και  ένταξη  όλων των διατάξεων που αφορούν  τη δραστηριοποίηση των σκαφών αναψυχής, καθώς και των διατάξεων που αφορούν τις ειδικές εταιρικές μορφές κυριότητας, εκμετάλλευσης ή διαχείρισης πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα αφορά τους ιδιώτες επαγγελματίες και λοιπούς φορείς του κλάδου, αλλά και τη διοίκηση που το εφαρμόζει. Επιπρόσθετα, με τις βασικές τομές που αναπτύσσονται για πρώτη φορά επιλύονται προβλήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την απόκτηση δικαιώματος εκμετάλλευσης πλοίου αναψυχής, άνω των τριάντα πέντε μέτρων, ανεξαρτήτως σημαίας, που έχει χαρακτηριστεί επαγγελματικό σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας Για τον λόγο αυτό, θεσπίζεται «Άδεια εκναύλωσης πλοίου αναψυχής επαγγελματικού σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας ορισμένης ισχύος» “Specified Period Chartering Permission”, η οποία χορηγείται από την, κατά περίπτωση, αρμόδια Λιμενική Αρχή. Η Άδεια θα παρέχεται για περιορισμένη διάρκεια ανά ημερολογιακό έτος. Για την έκδοσή της προβλέπεται να πληρούνται προϋποθέσεις αντίστοιχες αυτών που ισχύουν για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που δραστηριοποιούνται με το καθεστώς καταχώρισης στο e Μητρώο, ενώ θεσπίζεται για πρώτη φορά ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας» (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.).

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ρυθμίσεις για την ασφάλιση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

ΙΑ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος  Λιβανός παρουσίασε  νομοσχέδιο για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, επιδιώκεται η άρση των αγκυλώσεων και των περιορισμών που μέχρι σήμερα αποτελούσαν τροχοπέδη στην πρόοδο και στην εξέλιξη του κτηνοτροφικού κλάδου. Στόχοι είναι να επιτευχθούν η διευκόλυνση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με την εισαγωγή ρυθμίσεων για τη νομιμοποίηση ιδίως των πρόχειρων καταλυμάτων ζώων τα οποία συνιστούν κατά προσέγγιση ποσοστό 50%-60% αυτών, καθώς και η μείωση των συντελεστών του κόστους  παραγωγής. Επιδιώκονται έτσι ο εκσυγχρονισμός των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η βιωσιμότητα και η βελτίωση εν γένει του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (τηρώντας πάντα τους προβλεπόμενους υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους) και η ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

ΙΒ. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστής Χατζηδάκης και η Υφυπουργός κυρία  Μαρία Συρεγγέλα παρουσίασαν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα.

Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης προτείνεται η ολιστική προσέγγιση των πολιτικών, δράσεων και μέτρων που θα υλοποιηθούν μέσα από τη συνεργασία κυβερνητικών φορέων, κοινωνικών εταίρων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την ενεργοποίηση των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας.

Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης επιτυγχάνεται για πρώτη φορά η αποτύπωση των υλοποιούμενων, αλλά και των σχεδιαζόμενων δράσεων όλων των Υπουργείων για την ισότητα των φύλων, σε ένα ενιαίο κείμενο.

Τα νέα έργα που θα υλοποιηθούν έχουν περιγραφεί με γνώμονα τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλής στοχοθεσίας για την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής τους. Ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα ετήσιας αναθεώρησής του. Θα είναι η πρώτη φορά που το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα συνοδεύεται από οικονομοτεχνική μελέτη του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) προκειμένου να αναδειχθεί το θετικό αποτύπωμα των σχεδιαζόμενων έργων και δράσεων με έμφαση στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας.

Επισημαίνεται σχετικά ότι:

-Οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων δεν εξαντλούνται στην πρόληψη, αντιμετώπιση και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

-Είναι αναγκαία η έμπρακτη και πολύπλευρη ενημέρωση και στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

-Απαιτείται ενίσχυση της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης γυναικών και ανδρών από την πολύ μικρή ηλικία σε θέματα φύλου και επαγγελματικού προσανατολισμού.

-Επιδιώκεται η ενδυνάμωση των γυναικών για την ενασχόλησή τους με επιστήμες STEM και την επιστημονική έρευνα και την σύνδεσή της με την αγορά εργασίας.

-Υποστηρίζεται ουσιαστικά η εργαζόμενη μητέρα για την διατήρηση της εργασίας της ή την επανένταξή της στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση παιδιού.

-Προωθείται η ενεργός συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και η ανάληψη ηγετικών θέσεων από γυναίκες μέσα από την ανάδειξη role models.

ΙΓ.  Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας  Καραμανλής εισηγήθηκε τροποποιήσεις ως  προς τη συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν πέραν της ονομασίας της Επιτροπής, την σύνθεσή της, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων της, καθώς και τη σύσταση μιας ολιγομελούς Επιτροπής  κυβερνητικών στελεχών για την υποβοήθηση του έργου της.

Η Επιτροπή προεδρεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και έχει ως μέλη τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

 

Οι αρμοδιότητες της Κυβερνητικής Επιτροπής  αφορούν την κατάρτιση και έγκριση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του άρθρου 126 ν. 4799/2021, τον καθορισμό προτεραιοτήτων για συμβάσεις ανά τομέα πολιτικής για κάθε πενταετή προγραμματική περίοδο, τις πηγές χρηματοδότησης κάθε σύμβασης, από εθνικούς, ενωσιακούς ή διεθνείς πόρους ή την υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ ή συμβάσεις παραχώρησης.

Για την υποβοήθηση του έργου της Κυβερνητικής Επιτροπής προτείνεται η συγκρότηση ολιγομελούς Επιτροπής κυβερνητικών  στελεχών που θα αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υποδομών, Οικονομικής Πολιτικής, Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, καθώς και από τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

ΙΔ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νίκος Παπαθανάσης πρότειναν την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ως προς τη συγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας για λόγους επικαιροποίησης του καταλόγου των συμμετεχόντων.

ΙΕ.  Ο  Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας εισηγήθηκε την προεπιλογή δικαστικών λειτουργών για τις θέσεις α) Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) Προέδρου και Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα:

-Για την πλήρωση της θέσης  Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία κενώνεται στις 30 Ιουνίου 2021, οι κάτωθι δικαστικοί λειτουργοί:

Οι δύο αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου Μαρία Νικολακέα και

Μαρία Γεωργίου

Και οι Αρεοπαγίτες:

3) Κωστούλα Φλουρή – Χαλεβίδου

4) Νικόλαος Πιπιλίγκας

5) Θεόδωρος Κανελλόπουλος

6) Γρηγόριος Κουτσοκώστας

-Για την πλήρωση της θέσης  Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κενώνεται στις 30 Ιουνίου 2021, λόγω αποχώρησης με όριο ηλικίας, οι κάτωθι δικαστικοί λειτουργοί:

1) Μαρία Καραμανώφ

2) Ιωάννης Γραβάρης

3) Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου

4) Δημήτρης Σκαλτσούνης

5) Παναγιώτης Ευστρατίου

6) Ευαγγελία Νίκα

ΙΣΤ. Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου κ.  Άκης Σκέρτσος ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για βασικές πτυχές του Κυβερνητικού Έργου. 

–Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση προγράμματος εμβολιασμών «Ελευθερία»:

-Έχουν πραγματοποιηθεί 5,5 εκατ. εμβολιασμοί και το 34,20% του πληθυσμού έχει κάνει την πρώτη δόση.

-Πραγματοποιούνται ανά ημέρα με βάση τον κυλιόμενο μέσο όρο των 7ημερών 97.336 εμβολιασμοί.

-Τα προγραμματισμένα ραντεβού φτάνουν τα 3,57 εκατ. Η συμμετοχή στα προγραμματισμένα ραντεβού φτάνει το 97%.

-Αύξηση εμβολιαστικών κέντρων και επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τους. Με τη συνδρομή και του ιδιωτικού τομέα ανέρχονται σε περισσότερα από 1.500 ανά την επικράτεια. Ολοκλήρωση νέων εμβολιαστικών κέντρων στη Ρόδο και στην  Κέρκυρα.

-Εκκίνησε η επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία» για τον καθολικό εμβολιασμό όλων των κατοίκων άνω των 18 ετών σε 19 νησιά, με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Oι εμβολιασμοί σε 69 νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες.

-Εκκίνησε η σταδιακή αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Ε.Σ.Υ..

Αναφορικά με την πορεία της πανδημίας τα συνολικά κρούσματα Covid 19 ανά εκατομμύριο πληθυσμού κατατάσσουν την Ελλάδα στην 25η θέση στην Ε.Ε., ενώ οι θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού κατατάσσουν την Ελλάδα στην 19η θέση  στη Ε.Ε. των 27.

–Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, την επαναφορά της κανονικότητας, την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μπήκαν σε εφαρμογή τα εξής μέτρα:  

 1. Διαθέσιμες μέσω του gov.grείναι δύο επιπλέον βεβαιώσεις σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19, για θετικό και αρνητικό διαγνωστικό έλεγχο, επίσημα έγγραφα που  μπορούν να αξιοποιηθούν για κάθε νόμιμη χρήση.
 2. Εκκίνηση προγράμματος Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7.
 3. Παράταση της προθεσμίας αναστολής είσπραξης και παράτασης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, έως τις 31/12/2021.
 4. Απαλλαγή από την καταβολή του συνολικού ή του 40% του μισθώματος για τον Απρίλιο.
 5. Παράταση υποβολής αιτήσεων του προγράμματος «Γέφυρα ΙΙ» έως 31 Μαΐου και ενσωμάτωση νέων ευνοϊκών χαρακτηριστικών στο πρόγραμμα.
 6. Νέο μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων «Επιδότηση Παγίων Δαπανών».
 7. Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων για τον μήνα Απρίλιο 2021.
 8. Παράταση για δύο μήνες της διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας και τρίμηνη παράταση αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 9. Εξάμηνη οριζόντια παράταση, λόγω της πανδημίας, στην υποβολή της αίτησης πρώτης πληρωμής των δικαιούχων για το υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020.
 10. Εκκίνηση προγράμματος ενίσχυσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Παραρτημάτων Χρονίων Παθήσεων και Παραρτημάτων ΑμεΑ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στα οποία παρέχονται υπηρεσίες κλειστής φροντίδας σε ηλικιωμένους.
 11. Ανακοίνωση νέας ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων για τους εργαζομένους στον τουρισμό και καθορισμός πλαισίου και χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών.
 12. Aναρτήθηκε η Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών» – Επανεκκίνηση Εστίασης που στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.
 13. Θέσπιση υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού  ελέγχου (self-test) για όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, με εξαρτημένη σχέση εργασίας και πρόβλεψη δυνατότητας προμήθειας  και για δημοσίους υπαλλήλους που συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεργασίας.
 14. Δια ζώσης επαναλειτουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για όλους τους μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, με δήλωση αυτοδιαγνωστικού τεστ παράλληλα με τα ισχύοντα προληπτικά μέτρα. Σταδιακή δια ζώσης επαναλειτουργία για Κολλέγια, Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε..
 15. Παράταση σχολικού έτους έως και τις 25-6-2021 για τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά και τις 11-6-2021 για τα Γυμνάσια και Λύκεια.
 16. Λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών παροχής πληροφοριών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και Ψυχολογικής Υποστήριξης για υποψήφιους και τις οικογένειές τους σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας.
 17. Δυνατότητα διενέργειας, με φυσική παρουσία, από 10-5-2021, πρακτικών ασκήσεων και από 15-5-2021, κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων στα Α.Ε.Ι.. Δυνατότητα για εξ αποστάσεως ή δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου στα Α.Ε.Ι..
 18. Οδικός Χάρτης επαναλειτουργίας των χώρων σύγχρονου πολιτισμού συνοδευόμενος από προτεινόμενα υγειονομικά μέτρα, για την επανέναρξη λειτουργίας των μουσείων, των θερινών κινηματογράφων και των υπαίθριων χώρων θεάματος-ακροάματος.
 19. Επετράπη η διενέργεια μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης για διπλώματα οδήγησης όλων των κατηγοριών, με την προϋπόθεση της τήρησης συγκεκριμένων μέτρων ασφάλειας.
 20. Λειτουργία  αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και σε όσες κατηγορίες και αθλήματα, ομαδικά ή ατομικά, έχουν προγραμματισμένες διοργανώσεις κατά την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου 2021, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγοριών παίδων-εφήβων-νέων και κορασίδων-νεανίδων.
 21. Καταβλήθηκε σε 1.403 δικαιούχα ερασιτεχνικά σωματεία του Μητρώου Αθλητικών Σωματείων, η β’ φάση της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Συνολικά έχουν καταβληθεί 13,268 εκατ. ευρώ.

–Σε ό,τι αφορά τις δράσεις στήριξης της εθνικής οικονομίας, της αγοράς και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος:

 1. Κατάρτιση του Προγράμματος Σταθερότητας (Stability Programme).
 2. Με το Ν 4799/2021  θεσμοθετήθηκαν η μόνιμη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για νομικά πρόσωπα, η μόνιμη μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.  Επίσης, ορίζεται το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέας ωρίμανσης των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο δύο Οδηγίες για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
 3. Ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της τράπεζας Πειραιώς, με μεγάλο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές και με τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
 4. Ν. 4797/2021  Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες και λοιπές διατάξεις.
 5. Έναρξη της τουριστικής περιόδου  με όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά της μετάδοσης της πανδημίας, ενώ η χώρα τιμήθηκε με τη διάκριση Global Champion Award for Covid-19 Crisis Management  του World Travel & Tourism Council (WTTC).
 6. Υπουργική Απόφαση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης.
 7. Υπουργική Απόφαση για τα Πολιτικώς Εκτιθέμενα Πρόσωπα για την ενίσχυση του πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
 8. Κοινή Υπουργική Απόφαση με φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση στην Ελλάδα φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό.
 9. Αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από τη Standard & Poor’s, σε BB με θετικές προοπτικές και αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών κατά μία βαθμίδα.
 10. Άντληση από τον ΟΔΔΗΧ 3 δισ. ευρώ με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, με έκδοση 5ετούς ομολόγου.
 11. Χάρη στο πρόγραμμα Γέφυρα και στα λοιπά μέτρα στήριξης, το ύψος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων έχει σταθεροποιηθεί στα μεγέθη του Δεκεμβρίου 2020 παρά την πανδημία.

— Σε ό,τι αφορά στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση και τη λειτουργία του Κράτους:

 1. Κατάθεση και εκκίνηση συζήτησης στη Βουλή του νέου εκλογικού νόμου για την Αυτοδιοίκηση ο οποίος διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα των Ο.Τ.Α. και διορθώνει αστοχίες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
 2. Ολοκλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών του Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη του πρώτου επιπέδου της Λειτουργικής Ταξινόμησης στον Προϋπολογισμό του 2022.
 3. Υιοθετήθηκε το σχέδιο δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021-2025.
 4. Θέση σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αντικείμενο την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων.
 5. Με τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης στο Κτηματολόγιο.
 6. Σε περισσότερους από 200 ανέρχονται πλέον οι Δήμοι της χώρας που έχουν ενταχθεί στο myKEPlive. Μέσα σε δέκα μήνες, 249 Κ.Ε.Π. από 201 Δήμους της επικράτειας έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και 1.215 υπάλληλοι των Κ.Ε.Π. έχουν εκπαιδευτεί στον χειρισμό της πλατφόρμας.
 7. Ολοκληρώθηκε η διάθεση 110.000 αδειών λογισμικού σε φορείς του Δημοσίου (Κεντρικής, Γενικής Κυβέρνησης και Ανεξάρτητες Αρχές) μέσω Enterprise Agreement, υλοποιώντας το σχετικό έργο που διενέργησε η ΚτΠ Α.Ε. και ανέλαβε ο Ο.Τ.Ε. (συνολικού προϋπολογισμού 28,43 εκατ. ευρώ).
 8. Προκηρύχθηκε από την ΚτΠ διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο (προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ) για παροχή 100.000 απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών που θα διαθέσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε πολίτες, επαγγελματίες και άλλους πληθυσμούς-στόχους.
 9. e-ΕΦΚΑ:  Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την αυτοματοποιημένη απογραφή «Νομικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών», μέσω διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ.
 10. Ήδη 612 διαδικασίες περιλαμβάνονται στην  υφιστάμενη μορφή (reg-diavlos.gov.gr), του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών.
 11. Ενεργοποιήθηκε η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (E.Π.ΑΘΛ.Α.) www.epathla.gov.gr.

–Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη σημαντικών μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη και την Εκπαίδευση:

 1. Νόμος για την αναμόρφωση του οικογενειακού Δικαίου (συνεπιμέλεια) ο οποίος επιπλέον περιλαμβάνει διατάξεις για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Επεξεργασίας Δεδομένων JuStStat  και για την επιχειρησιακή λειτουργία του άυλου συναινετικού διαζυγίου.
 2. Επεκτάθηκε  η παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας πληροφόρησης για το Στάδιο Ποινικής Δικογραφίας (ροή μήνυσης), στις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς και στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας.
 3. Διαθέσιμη για τον Άρειο Πάγο και ακόμα οκτώ δικαστικά καταστήματα η έκδοση και παραλαβή επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου δικαστικών αποφάσεων μέσω του gov.gr.
 4. Λειτουργία στα Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης  Ειδικών Τμημάτων στα οποία εκδικάζονται υποθέσεις με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα, ενώ και στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης οι εν λόγω υποθέσεις εξυπηρετούνται μέσω ειδικού πινακίου.
 5. Δημιουργία 50 νέων Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Στα 28 Πρότυπα και 34 Πειραματικά που ήδη λειτουργούσαν, προστίθενται 9 και 41, αντίστοιχα (σύνολο 112).
 6. Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Βραβείο Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη όσον αφορά στην Ποιότητα και τις Καλές Πρακτικές στην Ευρώπη από το GENE (Global Education Network Europe). Τιμητική διάκριση για το πρόγραμμα «Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο».
 7. Πανελλαδικές εξετάσεις: Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον αριθμό εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα ακαδ. έτους 2021-22 και για συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.
 8. Ίδρυση 9 Νηπιαγωγείων Δήμου Αθηναίων (εφαρμογή δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης).

–Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις-αποκρατικοποιήσεις:

 1. Ψηφίστηκε στη Βουλή  η κύρωση της σύμβασης μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Ελληνικό-Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου Α.Ε..
 2. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης των 14 αεροδρομίων της FRAPORT.
 3. Σε φάση υλοποίησης μπαίνει το σχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ΕΡΓΟΣΕ για την προώθηση έξι ταυτόχρονων μεγάλων σιδηροδρομικών έργων που θα συνδέσουν τα λιμάνια με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Ξεκινά διαγωνισμός για την εύρεση συμβούλου ο οποίος θα παράσχει τεχνική υποστήριξη για τα έξι έργα.
 4. Επτά επενδυτικά σχήματα στην επόμενη φάση για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.
 5. Τουρισμός: Παράταση παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του υφιστάμενου χωροθετημένου ξενοδοχειακού τουριστικού λιμένα μπροστά από το ξενοδοχείο «PORTO BELLO» στην Καρδάμαινα Κω και προκήρυξη διενέργειας Ηλεκτρονικών Ανοικτών Πλειοδοτικών Διαγωνισμών (e-auctions), για την μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτων στην παραλία Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης.
 6. Υπουργική Απόφαση για την υποκατάσταση του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ακτίου-Βόνιτσας ως φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα Βόνιτσας.
 7. Έργα με στόχο, ιδίως, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών συνολικού ύψους πλέον των 50 εκατ. εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κατά τον μήνα Μάιο.
 8. Τριάντα δύο επενδυτικά σχέδια από τη Βόρειο Ελλάδα, με ποσό επιχορήγησης 41,8 εκατ. ευρώ, υπάγονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2019.
 9. Ψήφιση του  Νόμου  για την «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης».
 10. Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, προϋπολογισμού 805 εκατ. ευρώ για τα καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (7ος κύκλος) και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» (5ος κύκλος)  υπεγράφησαν και δημοσιεύθηκαν.
 11. Δημοσιεύθηκε στις 18/5/2021 η Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας-Συνεργατικοί Σχηματισμοί-Δικτυώσεις», η οποία στοχεύει στη δημιουργία μόνιμων / σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών και στη δημιουργία της κρίσιμης μάζας που απαιτείται για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

–Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στις υποδομές, το περιβάλλον και την ενέργεια: 

 1. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Έργο Χανιά-Ηράκλειο του ΒΟΑΚ, μήκους 157,5 χλμ και παράπλευρου / κάθετου δικτύου περίπου 150 χλμ., κατασκευαστικού κόστους 1,32 δισ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί ως έργο με Σύμβαση Παραχώρησης.
 2. Τροποποιήθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για το συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του θεσμού «Ελευσίνα-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023»,  ενώ η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 την α’ φάση του έργου στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας.
 3. Σε δημόσια διαβούλευση το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας -Πικερμίου, Περιφέρειας Αττικής.
 4. Συνεχίζεται το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης της χώρας  με τη θέση εκτός λειτουργίας του παλαιότερου εν ζωή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη (Καρδία ΙV), ενώ ενεργοποιήθηκε το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών με πόρους ύψους 800 εκατ. ευρώ. Από αυτά περί τα 450 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν από τους ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, ενώ τα υπόλοιπα 300 έως 350 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε δράσεις όπως το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» αποκλειστικά για τις ανάγκες των νησιών.
 5. Εκκινεί το πρόγραμμα υπογειοποίησης του εναερίου Δίκτυου-του ΔΕΔΔΗΕ.
 6. Σύζευξη με την Ιταλία μέσω της Ελλάδας για τη Βουλγαρική Αγορά Επόμενης Ημέρας της Βουλγαρίας. Η σύζευξη της ελληνικής αγοράς με την Ιταλία και τη Βουλγαρία θα επιφέρει όφελος άνω των 20 εκατ. ετησίως.
 7. Δημοσιεύτηκαν οι διακηρύξεις για την 1η και 2η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.
 8. Διευθετήθηκε η μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων Γορτυνίας και Αιγιαλείας σε αδειοδοτημένους χώρους, ώστε να πάψει η διάθεσή τους στους ΧΑΔΑ και να ξεκινήσει η αποκατάστασή τους.

–Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση κοινωνικών πολιτικών: 

 1. Κατάρτιση προσχεδίου νόμου για τη μετάβαση της επικουρικής ασφάλισης σε πλήρως κεφαλαιοποιητικό σύστημα και ολοκλήρωση των συνοδευτικών οικονομικών μελετών.
 2. Θετική γνωμοδότηση από την Ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας για την επέκταση τριών κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
 3. Ανακοίνωση προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2021-2022 (ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ).
 4. Προκήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής-συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές Α/θμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021-2022, 2022-2023, με δικαίωμα προαίρεσης για 2023-2024.
 5. Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων για το διαδικτυακό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ στην κυβερνοασφάλεια, σε συνεργασία με την CISCO  με μεγάλη επιτυχία.
 6. Προκήρυξη και έναρξη υποβολής αιτήσεων για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες» (2.900 ωφελούμενοι), το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 2.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και το ανασχεδιασμένο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» για 3.000 ανέργους, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες.
 7. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες.
 8. Voucher 20 ευρώ σε ανέργους ως 24 ετών για την προμήθεια βιβλίων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.
 9. Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων αναδρομικής υπαγωγής στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ οι οποίες διαμορφώνονται στα 9,01 ευρώ/MWh για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και για τους αγρότες.
 10. Εγκαινιάστηκε η αναβαθμισμένη με 6 Μ.Ε.Θ. Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα (ΚΕΜ) του Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών Παίδων (ΕΚΑΣΚΑΠ) του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» με δωρεά της NESTLE ΕΛΛΑΣ.
 11. Οικονομική ενίσχυση για ανάδοχες οικογένειες, διεύρυνση ηλικιακών ορίων, νέα πλατφόρμα ενημέρωσης.
 12. Συστάθηκε Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία, για την καταγραφή, ιδίως για το σκοπό της βέλτιστης παροχής υπηρεσιών υγείας, ως διακριτής κατηγορίας των ασθενών με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία.
 13. Συγκροτήθηκε Μόνιμη Επιτροπή για την παρακολούθηση της υλοποίησης σχεδιασμού για την Ψυχική Υγεία.
 14. Λειτουργία Μονάδας Τηλεψυχιατρικής στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης.
 15. Λειτουργία της πρώτης ψυχιατρικής κλινικής για παιδιά και εφήβους στη νοτιοδυτική Ελλάδα, δυναμικότητας επτά κλινών, στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.
 16. Clawback: Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για επιτρεπόμενα όρια δαπανών ΕΟΠΥΥ και την προείσπραξη ποσοστού 70%, ολοκλήρωση υπολογισμού ποσών του φαρμακευτικού rebate και Clawback για το 2020.
 17. Υιοθέτηση Στρατηγικού Σχεδίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς 2021-2023 του Υπουργείου Υγείας. Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών για τα έτη 2021-2022 και προχωρούν διαγωνισμοί για την επίτευξη του στόχου 30%.
 18. Πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς, για πρώτη φορά στην χώρα, οι εξετάσεις 2.176 αλλοδαπών αλλογενών για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

–Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω της Ψηφιοποίησης του Κράτους:

 1. Διαθέσιμη η εφαρμογή Ηλεκτρονικών Ραντεβού (iRantevou) του Υπουργείου Εσωτερικών όπου, στην παρούσα φάση, έχουν ενταχθεί οι Υπηρεσίες του Ειδικού Ληξιαρχείου.
 2. Ενημέρωση, από φέτος, των υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων, μέσω γραπτού μηνύματος, για τη βαθμολογία τους και για το τμήμα ή σχολή επιτυχίας τους.
 3. Λειτουργία πλατφόρμας για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές/ μετακινήσεις για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.
 4. Στην περαιτέρω επέκταση του myConsulLive με την προσθήκη 21 επιπλέον Πρεσβειών και προξενικών Αρχών σε 15 χώρες προχωρούν τα αρμόδια Υπουργεία ώστε πολίτες και ομογενείς στις περιοχές αυτές να έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται και μέσω βιντεοκλήσης.
 5. Σε λειτουργία η υπηρεσία «Συστηθείτε-KYC (Know Your Customer)» που αφορά στη διευκόλυνση της υποχρέωσης ανανέωσης της δήλωσης στοιχείων από τους κατόχους τραπεζικών λογαριασμών, με αυτόματη διαβίβαση δικαιολογητικών.
 6. Διατίθεται πλέον ψηφιακά από το ktimatologio.gov.grτο Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου. Όλη η διαδικασία διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά και αποτελεί  μία από τις συνηθέστερες συναλλαγές των πολιτών με το Κτηματολόγιο.

–Σε ό,τι αφορά στις πρωτοβουλίες και δράσεις στους τομείς της Εθνικής Άμυνας, της Ασφάλειας και της Πολιτικής Προστασίας:

 1. Σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών,  του  Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 2. Παραδόθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό το πρώτο ελικόπτερο Aegean Hawk S-70, μετά την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης συντήρησης και αναβάθμισής του στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α..
 3. Δημοσίευση  ηλεκτρονικού ανοικτού, διαγωνισμού από την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) για την προμήθεια τεσσάρων οχημάτων ειδικών αποστολών-επιχειρήσεων  συνολικής δαπάνης 930.000 ευρώ.
 4. Έναρξη της διαδικασίας τοποθέτησης διακριτικών που περιλαμβάνουν ατομικούς αριθμούς στις στολές αστυνομικών των ομάδων ΔΡΑΣΗ και ΟΠΚΕ.
 5. Ένταξη της Ελληνικής Αστυνομίας στο πρόγραμμα ERASMUS+ με σκοπό την αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης.
 6. Διορισμός Προϊσταμένης και Αναπληρωτή αυτής στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης.
 7. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη συνδρομή της ΜΟΜΚΑ στην κατασκευή του νέου Καταστήματος Κράτησης στα Ιωάννινα.
 8. Μίσθωση ελικοπτέρων για την αντιπυρική περίοδο 2021.
 9. Ποσά συνολικού ύψους 16,9 και 1,5 εκατ. ευρώ διατέθηκαν, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) προς τους Δήμους και τους Συνδέσμους Δήμων της Αττικής, αντίστοιχα,  για την  κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

–Σε ό,τι αφορά την Εξωτερική Πολιτική και τη Διαχείριση Προσφυγικού-Μεταναστευτικού:

 1. Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στο Ισραήλ, στα Παλαιστινιακά εδάφη και στην Ιορδανία (18 Μαΐου 2021), καθώς και στην Αίγυπτο (20 Μαΐου 2021).
 2. Επιστροφή της δημοτικής δομής του Καρά Τεπέ μετά από έξι χρόνια λειτουργίας,  στο Δήμο και τους δημότες της Μυτιλήνης.
 3. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την καταβολή ενιαίου τέλους για το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2020 και τη χρηματοδότηση για αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημίες για το έτος 2020 στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
 4. Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Απόδοση και απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. αιτούντων διεθνή προστασία» στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
 5. Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου είναι το πρώτο νέο γραφείο που ξεκινά τη λειτουργία του στο πλαίσιο της κτιριακής αναβάθμισης της Υπηρεσίας Ασύλου, ενώ στο προσεχές διάστημα αναμένεται η λειτουργία των νέων γραφείων στη Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Σάμο και Λέσβο.
 6. Ίδρυση με ΠΔ των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης στις Δομές Λέσβου, Σάμου, Χίου.
 7. Υπεγράφη συμφωνία επιδότησης (Grant Agreement) από Ε.Ε. για τις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές σε Χίο και Λέσβο συνολικού ύψους 155 εκατ. ευρώ.
 8. Ξεκίνησε η χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων προς εμβολιασμό πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας και Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης.

–Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη άλλων σημαντικών πολιτικών:

 1. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια πέντε σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό από το Λιμενικό Σώμα, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ.
 2. Έναρξη υλοποίησης προγράμματος προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα με στοχευμένες παρεμβάσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας.
 3. Προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης μεταξύ του ΥπΑΑΤ και των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Νοτίου Αιγαίου.
 4. Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για την Υπουργική Απόφαση με αντικείμενο τον «Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από την Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης». Ο κώδικας συντάσσεται σε εφαρμογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ και σε αντικατάσταση του κώδικα που έχει εγκριθεί το 2015.
 5. Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε σειρά γεωργικών και κτηνοτροφικών τομέων και χορήγηση της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στους τομείς της επιτραπέζιας ελιάς και των καπνών ποικιλίας Virginia.
 6. Αποδόθηκε στο κοινό το Μέγαρο Τσίλλερ-Λοβέρδου.
 7. Ξεκινάει η στήριξη της ωρίμανσης και ανάπτυξης Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ: Ήδη δημοσιεύθηκε η πρόσκληση «ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα» η οποία έχει ως αντικείμενο την ωρίμανση του οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τα αποτελέσματα της Έρευνας που πραγματοποιείται στους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Φορείς της χώρας.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr