Τρέχων Άρθρο
Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2022

Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2022

Ανακοίνωση Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2022

Συνεδρίασε σήμερα, 29 Απριλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

 1. Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού (που έχει ήδη διανεμηθεί), ο Πρωθυπουργός προχώρησε στην προβλεπόμενη Ανακοίνωση των Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου που έχουν υπογραφεί κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του και με τις οποίες:

Α) Το Υπουργικό Συμβούλιο διατύπωσε την προβλεπόμενη, από τις κείμενες διατάξεις, σύμφωνη γνώμη του για τον καθορισμό του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, από την 1η Μαΐου 2022, στα 713 ευρώ και στα 31,85 ευρώ, αντιστοίχως. 

Β) Με άλλη Πράξη το Υπουργικό Συμβούλιο τροποποίησε την Πράξη που αφορά στη «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων». Ειδικότερα (α) Επικαιροποιήθηκε η αναφορά στον Γραμματέα της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και (β) συμπληρώθηκε το έργο της Επιτροπής με αναφορά στην έγκριση επενδυτικών σχεδίων ως στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με τον ν. 4864/2021 (Α’ 237).

 1. Ο Υπουργός Οικονομικών,  Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Θεόδωρος Σκυλακάκης, παρουσίασαν την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ανάμεσα στα άλλα υπογράμμισαν:

–Τις πρόσφατες 12 θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία

1ον. Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε ένα, μόλις, «σκαλοπάτι» πριν την επενδυτική βαθμίδα. Δύο οίκοι αξιολόγησης -ο «S&P Global Ratings» και ο «DBRS Morningstar»- αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας τον τελευταίο μήνα. Συνολικά έχουν γίνει 9 αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία δυόμισι χρόνια, παρά τις διαδοχικές και επάλληλες κρίσεις.

2ον. Επιτυχημένη επανέκδοση 7ετούς ομολόγου. Η Ελλάδα, προχθές, άντλησε 1,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 2,4%. Το κόστος δανεισμού αν και υψηλό -λόγω της δυσμενούς διεθνούς συγκυρίας- παραμένει  χαμηλότερο σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.

3ον. Αποτελεσματική στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών – παρά τις αναμενόμενες, λόγω της ενεργειακής κρίσης, απώλειες το 4ο τρίμηνο – παρουσίασε σημαντική αύξηση, κατά 3,7 δισ. ευρώ το 2021 σε σχέση με το 2019. Το συνολικό ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα το 2021 είναι το υψηλότερο από το 2013.

4ον. Βελτιωμένοι δείκτες δημοσιονομικού ελλείμματος και δημοσίου χρέους. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 5% του Α.Ε.Π. το 2021, σημαντικά χαμηλότερο από την πρόβλεψη του Κρατικού Προϋπολογισμού (πρόβλεψη για 7% του Α.Ε.Π.). Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης υποχώρησε στο 193,3% του Α.Ε.Π. το 2021 (από 206,3% του Α.Ε.Π. το 2020).

5ον. Ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας. Το Α.Ε.Π. της χώρας, εν μέσω δυσμενούς περιβάλλοντος, αυξήθηκε κατά 8,3% το 2021, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των απωλειών του 2020.

6ον. Ολοκλήρωση αποπληρωμής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Κυβέρνηση ξεκίνησε και ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των οφειλών της Ελλάδας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με συνολική ωφέλεια τόκων ύψους περίπου 230 εκατ. ευρώ.

7ον. Εκταμίευση των πρώτων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ελλάδα έλαβε τους πρώτους πόρους – μετά την υψηλή προκαταβολή – από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την εκταμίευση δόσης ύψους 3,6 δισ. ευρώ.

8ον. Θετική ολοκλήρωση της 13ης Έκθεσης Ενισχυμένης Εποπτείας. Πρόκειται για την 10η διαδοχική θετική Έκθεση Αξιολόγησης κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη σημερινή Κυβέρνηση. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοσιοποίηση και της 14ης Έκθεσης, η οποία εκτιμάται επίσης θετική.

9ον. Μείωση «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και αυξημένα επίπεδα καταθέσεων. Τα «κόκκινα» δάνεια ανήλθαν στα 18,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021, μειωμένα κατά 57 δισ. ευρώ από τον Ιούνιο του 2019. Οι καταθέσεις είναι αυξημένες κατά 41 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2022, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019.

10ον. Σημαντική συρρίκνωση της ανεργίας. Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 12,8% το Φεβρουάριο του 2022, μειωμένη κατά 4% την τελευταία διετία. Η Ελλάδα καταγράφει την καλύτερη ευρωπαϊκή επίδοση σε όρους συγκράτησης της ανεργίας.

11ον. Ανθεκτικότητα ελληνικών επιχειρήσεων. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 332,4 δισ. ευρώ το 2021, αυξημένος κατά 15,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019.

12ον. Διεθνής αναγνώριση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής – Δρομολόγηση εξόδου από την Ενισχυμένη Εποπτεία.

–Το γεγονός ότι όλοι οι οικονομικοί στόχοι που  είχαν τεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Απριλίου του 2021 επιτυγχάνονται. Συγκεκριμένα:

1ος Στόχος. Η επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών μεγέθυνσης την επόμενη περίοδο. Πότε; Από το 2021.

2ος Στόχος. Η βελτίωση της σύνθεσης του Α.Ε.Π., με σημαντική αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών. Πότε; Από το 2021.

3ος Στόχος. Η έξοδος της χώρας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας.  Πότε; Εντός του 2022.

4ος Στόχος. Η επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων («κόκκινα» δάνεια). Πότε; Εντός του 2022.

5ος Στόχος. Η επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας και ικανοποιητικών πρωτογενών πλεονασμάτων. Πότε; Εντός του 2023.

6ος Στόχος. Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας. Πότε; Εντός του 2023.

-Τις «Γραμμές άμυνας» για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων

1η Γραμμή: Τα 43 δισ. ευρώ μέτρα στήριξης της προηγούμενης περιόδου, που ενίσχυσαν το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη και μείωσαν την ανεργία.

2η Γραμμή: Οι συνεχείς και μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, που τονώνουν το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

3η Γραμμή: Οι επιδοτήσεις μέρους του αυξημένου ενεργειακού κόστους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως στους πιο ευάλωτους, ύψους 3,5 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα.

4η Γραμμή: Οι ενισχύσεις ευάλωτων νοικοκυριών, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και οι επιδοτήσεις καυσίμων, ύψους 900 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα.

5η Γραμμή: Η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στο 2022, συνολικού ποσοστού 9,7% (11,8% αν συνυπολογιστεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων).

 1. Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος παρουσίασαν νομοθετικές πρωτοβουλίες για: α) Κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου, β) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

α)  Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου για τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου,  επιχειρείται η επίλυση ενός διαχρονικού κοινωνικού προβλήματος που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των καταπατημένων δημόσιων ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου της διαδικασίας εξαγοράς των ακινήτων αυτών από πρόσωπα που τα κατέχουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σχεδίου νόμου. Με τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούνται σκοποί δημοσίου συμφέροντος, όπως η οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και η αποκατάσταση προσώπων που διατηρούν στα ακίνητα αυτά την κατοικία τους ή τον τόπο άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Παράλληλα, προωθούνται η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και η τουριστική, βιομηχανική και αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Ειδικότερα το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί μια εναλλακτική λύση διαχείρισης-αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου με πολλαπλά οφέλη, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

-Την αποδέσμευση της Πολιτείας από καταπατημένα ακίνητα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση κρατικών αναγκών ή δεν εμπίπτουν σε προστατευόμενες από ειδική νομοθεσία κατηγορίες ακινήτων.

-Την απαλλαγή των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών και των δικαστικών Αρχών από εκκρεμείς γραφειοκρατικές διαδικασίες και δίκες, με αντίστοιχη μείωση του σχετικού διοικητικού βάρους.

-Την εισροή σημαντικών εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό, τόσο άμεσα από την καταβολή του τιμήματος εξαγοράς, όσο και έμμεσα από την καταβολή φόρου μεταβίβασης, φόρου ακίνητης περιουσίας και την περαιτέρω αξιοποίηση των υπό εξαγορά ακινήτων.

-Την επίλυση ενός διαχρονικού  κοινωνικού προβλήματος, που πηγάζει από το μετέωρο νομικό καθεστώς των μακροχρόνιων κατόχων και τις κοινωνικές αντιδράσεις που προκαλούνται κάθε φορά που η Πολιτεία σπεύδει να προστατεύσει την περιουσία της. Η κοινωνική διάσταση του σχήματος παραχώρησης αναδεικνύεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η μη νόμιμη κατοχή δημοσίων κτημάτων οφείλεται όχι σε καταπάτηση, αλλά σε έλλειψη επαρκούς και έγκαιρης αντιμετώπισης και διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων από την ίδια την Πολιτεία, με αποτέλεσμα η δυνατότητα εξαγοράς να εμφανίζεται ως επιβεβλημένο μέτρο εκσυγχρονισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης.

-Τη θέσπιση μίας ταχείας και αυτοματοποιημένης διαδικασίας εξαγοράς, με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και με δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην αποξενωθεί οριστικά το Δημόσιο από ακίνητα τα οποία είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση κρατικών αναγκών ή που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ή αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του τελικού τιμήματος εξαγοράς.

-Η εκκαθάριση του περιουσιολογίου του Δημοσίου και η δημιουργία ασφάλειας δικαίου για τους κατόχους των επίδικων ακινήτων και τους τρίτους με αυτούς συναλλασσόμενους.

-Ο περιορισμός στο μέλλον του φαινομένου της κατοχής δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων.

β) Με το νομοσχέδιο για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών μεταρρυθμίζονται η λειτουργία, η δομή, η οργάνωση και η διοίκηση του «Συνεγγυητικού». Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που συστάθηκε, μελέτησε τα αντίστοιχα συστήματα των άλλων κρατών- μελών της Ε.Ε., και παράλληλα προσπάθησε να εναρμονίσει κατά το δυνατόν τις διατάξεις που διέπουν το «Συνεγγυητικό» με τις αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) στο Σκέλος Κάλυψης Επενδυτικών Υπηρεσιών στο οποίο συμμετέχουν με τον ν. 4370/2016 τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Συνεγγυητικού, ώστε να συμβάλλει στη δημιουργία ενός σταθερότερου και αποτελεσματικότερου χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών σε αυτήν.

 1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσίασε το νομοσχέδιο για τα επιχειρηματικά πάρκα.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η δημιουργία ενός νέου ενιαίου πλαισίου ικανού να προσελκύσει επενδυτές για την ανάπτυξη νέων Επιχειρηματικών Πάρκων, την ανανέωση των ήδη υφισταμένων, καθώς επίσης και τη σταδιακή και εντός πενταετίας υπαγωγή όλων των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) σε ένα ενιαίο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας, με τον όρο «Επιχειρηματικά Πάρκα» να αφορά πλέον σε όλους τους ΟΥΜΕΔ.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:

-Η δημιουργία ενός πλαισίου ικανού να προσελκύσει επενδυτές για την ανάπτυξη νέων επιτυχημένων και λειτουργικών Επιχειρηματικών Πάρκων.

-Η αξιοποίηση και άνθηση παλιών ΟΥΜΕΔ που λειτουργούν ήδη, εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο τις δυνατότητες που τους παρέχονται με το προτεινόμενο νομοσχέδιο.

-Η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και η αναθέρμανση της βιομηχανίας.

-Η υπαγωγή όλων των ΟΥΜΕΔ σε ένα και ενιαίο νομικό πλαίσιο, σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό.

-Η επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων κατά τη λειτουργία των ΟΥΜΕΔ, με την παροχή νέων πρακτικών νομικών εργαλείων και διαδικασιών.

-Η επικαιροποίηση και απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης ΟΥΜΕΔ, απαλλάσσοντάς την από περιττή γραφειοκρατία και παρωχημένα οικονομικά κριτήρια και η εισαγωγή πιο αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου της αξιοπιστίας των Εταιρειών Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πάρκων.

-Η διευκόλυνση ίδρυσης Επιχειρηματικών Πάρκων και σε μικρότερες εκτάσεις από το προϊσχύσαν καθεστώς, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις τεχνοοικονομικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

-Η διευκόλυνση ίδρυσης Επιχειρηματικών Πάρκων αξιοποιώντας τις δυνατότητες της κάθε περιοχής για διασύνδεση του ΟΥΜΕΔ με προμηθευτές και καταναλωτές.

-Η δυνατότητα μεταβίβασης της διαχείρισης των ΟΥΜΕΔ, εφόσον υπάρχει η σχετική βούληση για αυτό τόσο από τον σημερινό φορέα διαχείρισης όσο και από τυχόν ενδιαφερόμενους.

 1. Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος  Πλεύρης, παρουσίασε το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο που βασίζεται σε προτάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και εκσυγχρονίζει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο στη βάση των καλών διεθνών πρακτικών και των επιστημονικών εξελίξεων των τελευταίων ετών, προβλέπονται:

-Αύξηση του ηλικιακού ορίου των γυναικών που δύνανται να καταφεύγουν σε μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από το 50ό στο 54ο έτος της ηλικίας. Ειδικά για  γυναίκες ηλικίας 50 ετών και μίας ημέρας μέχρι 54 ετών και 0 ημέρες η εφαρμογή της  μεθόδου ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής θα γίνεται μετά από σχετική άδεια της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

-Δυνατότητα παράτασης της κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού με έγγραφη αίτηση των δικαιούμενων, χωρίς ανώτατο όριο παράτασης, αντί της νυν προβλεπόμενης 20ετούς ανώτατης διάρκειας κρυοσυντήρησης.

-Δυνατότητα διάθεσης γεννητικού υλικού, πέραν της υποβοήθησης σε αναπαραγωγή, ως προβλέπεται τώρα, και στις νόμιμες διαδικασίες δωρεάς, προμήθειας, ελέγχου, επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης, διανομής, εισαγωγής και εξαγωγής ανθρώπινων ιστών και κυττάρων και για τις οποίες οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής/Τράπεζες Κρυοσυντήρησης έχουν λάβει ειδική άδεια από την εθνική αρχή και την Ε.Ε..

-Μη καταστροφή του μη γονιμοποιημένου γεννητικού υλικού σε περίπτωση διαζυγίου, διάσπασης της ελεύθερης ένωσης ή λύσης συμφώνου συμβίωσης, αλλά διατήρηση και χρησιμοποίησή του από το άτομο στο οποίο ανήκει.

-Δυνατότητα κρυοσυντήρησης  του  μη  γονιμοποιημένου  γενετικού υλικού χωρίς τη συναίνεση του συζύγου-συντρόφου.

-Κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού για κοινωνικούς λόγους, ήτοι για τη μελλοντική διατήρηση της γονιμότητας – «κοινωνική κρυοσυντήρηση».

-Εισαγωγή μικτού συστήματος αναφορικά με την ανωνυμία δότη/δότριας γεννητικού υλικού, στο πλαίσιο του οποίου αποφασίζει ο δότης για την ανωνυμία του και εν συνεχεία επιλέγει το ζευγάρι ανάμεσα σε επώνυμο ή ανώνυμο δότη.

 1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας  Τσιάρας, παρουσίασε το νομοσχέδιο  για την ίδρυση της  Δικαστικής Αστυνομίας (Δ.Α.).

Πρόκειται για ένα νέο αυτοτελές Σώμα, που θα υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα στελεχώνεται τόσο από ένστολο όσο και από πολιτικό-επιστημονικό προσωπικό. Το νέο αυτό Σώμα θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ταχεία και αποτελεσματική απονομή της Δικαιοσύνης, αφού θα περιλαμβάνει επιστήμονες ειδικευμένους σε κρίσιμους τομείς, οι οποίοι θα παρέχουν γρήγορα και με υπευθυνότητα τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις τους σε ζητήματα επί εκκρεμών δικών, επικουρώντας ουσιαστικά τους δικαστές και τους εισαγγελείς στο έργο τους. Παράλληλα, αναμένεται να διασφαλίσει την αυτονομία της Δικαιοσύνης ως προς την φύλαξη των δικαστικών μεγάρων και την εκτέλεση των εκκρεμών ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων, απελευθερώνοντας πολύτιμους ανθρώπινους πόρους για την Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη σημαντική μεταρρύθμιση που ακολουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα δικηγόρων, δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων.

 1. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, παρουσίασε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για: «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2019/899 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, παρεμβάσεις στη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου θεσπίζονται συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, προβλέπονται συμπληρώσεις και προσαρμογές των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας (ν. 46478/2019 και  π.δ. 26/2012) και επικαιροποιούνται οι διατάξεις του ν.3023/2003, με βάση τις οποίες  ασκείται ο έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των υποψηφίων και των αιρετών μελών του Κοινοβουλίου.

Επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:

Με το Μέρος Α’ του σχεδίου νόμου:

-Θεσπίζονται συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού 2019/1799 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης της ομάδας διοργανωτών.

-Ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών: α) ως αρμόδια Αρχή για την πιστοποίηση των επιμέρους επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης της ομάδας διοργανωτών, την επαλήθευση και πιστοποίηση του αριθμού των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης και τη χορήγηση πιστοποιητικού έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης στην ομάδα διοργανωτών και β) ως το σημείο επαφής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή πληροφοριών και βοήθειας στις ομάδες διοργανωτών.

-Kαθορίζεται το ελάχιστο όριο ηλικίας για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας, προβλέπονται οι υποχρεώσεις της ομάδας διοργανωτών για παραβίαση των διατάξεων περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και οι κατάλληλες κυρώσεις στους διοργανωτές πρωτοβουλιών σε σχέση με οποιαδήποτε σχετική παραβίαση απαιτήσεων.

—Με το Μέρος Β’ του σχεδίου νόμου βελτιώνεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο με επιμέρους νομοτεχνικές παρεμβάσεις, διευκολύνεται η εκλογική διαδικασία εκτός Ελληνικής Επικράτειας και επικαιροποιείται η ισχύουσα νομοθεσία περί εκλογής βουλευτών. Ειδικότερα:

-Καθορίζεται το αρμόδιο για τις εκλογικές διαδικασίες τμήμα του Αρείου Πάγου.

-Διασφαλίζεται η ταχύτερη αποστολή των έντυπων ψηφοδελτίων στις διπλωματικές Αρχές, χωρίς ενδιάμεση παρέμβαση και αποσοβείται ο κίνδυνος ετεροχρονισμένης αποστολής, που μπορεί να οφείλεται στην ασυνέπεια μεμονωμένου πολιτικού κόμματος.

-Παρέχεται επαρκής χρόνος για την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί απορριπτικών αποφάσεων επί αιτήσεων εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και την αντίστοιχη κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων.

–Με το Μέρος Γ’ αποσαφηνίζονται ορισμοί και συμπληρώνεται νοηματικά το περιεχόμενο των διατάξεων του ν. 3023/2002. Συγκεκριμένα, επέρχεται εξορθολογισμός ή αναπροσαρμογή επιβαλλόμενων προστίμων και επιδιώκεται δικαιότερη μεταχείριση των κομμάτων ως προς το ύψος των ποσών που δύνανται να διακινούν εκτός τραπεζικών λογαριασμών για την κάλυψη των δαπανών τους.

Ειδικότερα:

-Καθίσταται σαφές ποια χρηματικά ποσά και για ποια ακριβώς δραστηριότητα διακινούνται μέσω των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών, που υποχρεούνται να διαθέτουν τα πολιτικά κόμματα, οι συνασπισμοί κομμάτων και οι υποψήφιοι ή/και αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

-Αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα των συναλλαγών των ελεγχόμενων προσώπων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ελέγχου.

-Παρέχεται η δυνατότητα στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων να δαπανήσουν την κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους και το επόμενο ημερολογιακό έτος.

-Αποσαφηνίζεται περαιτέρω η έννοια των εσόδων που οι υποψήφιοι ή/και αιρετοί της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποχρεούνται να διακινούν μέσω του ειδικού τραπεζικού τους λογαριασμού και αντικειμενικοποιείται – διευρύνεται το ύψος του διακινούμενου ποσού εκτός του ειδικού τραπεζικού τους λογαριασμού.

-Εξορθολογίζεται η χρονική περίοδος σύνταξης των ετήσιων ισολογισμών των κομμάτων, εντός του πρώτου πενταμήνου πλέον, κάθε έτους.

 1. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης και η Υφυπουργός, Σοφία Βούλτεψη, παρουσίασαν το νομοσχέδιο για το εθνικό σύστημα επιτροπείας και το πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζει τα ζητήματα της επιτροπείας των ασυνόδευτων ανηλίκων και της φιλοξενίας τους σε δομές που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και υλοποιούν δράσεις κοινωνικής ένταξης. Συγκεκριμένα, (α) αναμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4554/2018 (Α’ 130), διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας, και (β) θέτει για πρώτη φορά το πλαίσιο για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν το σύστημα φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σαφούς, λειτουργικού, ευέλικτου και παιδοκεντρικού συστήματος επιτροπείας με διαφάνεια και λογοδοσία. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι:

-Ο Εισαγγελέας ως ανεξάρτητη θεσμική εγγύηση διορίζει τον επίτροπο, ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξειδίκευση στην παιδική προστασία. Ο επίτροπος ασκεί τα καθήκοντά του με τα  κατάλληλα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί, τους «εντεταλμένους επιτροπείας». Ως ασφαλιστικές δικλείδες του συστήματος και για τον καλύτερο συντονισμό και την επίβλεψη του έργου του επιτρόπου προβλέπεται ο ρόλος του συντονιστή, ενώ παράλληλα, αναλόγως της φύσης των υποθέσεων, εποπτεία ασκούν το Συμβούλιο Επιτροπείας στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και ο Εισαγγελέας, οι οποίοι κατά περίπτωση αποφαίνονται. Τη συνολική εποπτεία της εφαρμογής του θεσμού και της θέσης των προδιαγραφών έχει η Μονάδα Θεσμικής Προστασίας της Ειδικής Γραμματείας.

-Οι λειτουργίες της επιτροπείας είναι τρεις και αφορούν την επιμέλεια του ανηλίκου, την εκπροσώπησή του σε διαδικασίες ενώπιον Αρχών, και εφόσον χρειάζεται, τη συνδρομή του σε περιουσιακά ζητήματα.

–Σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων:

-Τίθεται για πρώτη φορά το πλαίσιο κανόνων για τη λειτουργία των κέντρων φιλοξενίας και των εποπτευόμενων διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης.

-Θεσπίζεται το Εθνικό Μητρώο Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, για μια ολοκληρωμένη και συνολική καταγραφή των στοιχείων των ανηλίκων, και για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

-Ορίζεται με διαφάνεια ποια είναι η διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων στέγασης, της οποίας επιλαμβάνεται η Μονάδα Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης και Μετεγκαταστάσεων.

-Θεσπίζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης ως λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας, για τον εντοπισμό και την άμεση παροχή προστασίας και φροντίδας των ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται σε αστεγία ή επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

-Για πρώτη φορά θεσπίζεται και η δράση της συνοδείας ασυνόδευτων ανηλίκων, όπου εξειδικευμένο προσωπικό θα αναλαμβάνει να συνοδεύει τους ανήλικους από ένα σημείο της χώρας σε άλλο.

 1. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης  Πλακιωτάκης, παρουσίασε το  ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το νομοσχέδιο επιχειρεί, στο κύριο μέρος του, να αναδείξει τη σημασία της Εμπορικής Ναυτιλίας και του θεσμικού φορέα υποστήριξής της, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τη χώρα μας μέσω της θέσπισης του πλαισίου που διέπει το «Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμένων και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής». Το νομοσχέδιο χωρίζεται σε Μέρη ανάλογα με το αντικείμενο των επιμέρους ρυθμίσεων, όπως θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Λιμενικού Σώματος, πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων, αδειοδότησης παραδοσιακών καρνάγιων και ταρσανάδων, καθώς και θέματα λιμένων.

Στόχος είναι το υφιστάμενο Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας να λειτουργήσει ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο θα μετονομαστεί σε «Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμένων και Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής», άμεσα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , να μετουσιωθεί σε έναν αναβαθμισμένο φορέα, αντάξιο άλλων φορέων του είδους του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με διευρυμένους σκοπούς, με αυξημένους πόρους, οργανωμένο, στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό και με ερευνητικό έργο που θα περιλαμβάνει, εκτός από την Εμπορική Ναυτιλία, επιπλέον και την εκατονταετή και πλέον ιστορία του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και το κάθε είδους ιστορικό αρχειακό υλικό των λιμένων της χώρας που μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάδειξη της ναυτικής, κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας της χώρας μας.

Στόχος επίσης είναι η ανάπτυξη του Ινστιτούτου σε ένα ερευνητικό κέντρο με διεθνείς συνεργασίες και συμφωνίες, το οποίο θα ερευνά και θα διαφυλάττει ιστορικά αρχεία και τεκμήρια της Εμπορικής Ναυτιλίας, των Λιμένων και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με ανεπτυγμένο το μουσειακό του τμήμα και με σκοπό, εκτός των άλλων, την προβολή της ιστορίας και της παράδοσης της χώρας μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη έμφαση προβλέπεται να δοθεί στις δράσεις εξωστρέφειας, με αιχμή του δόρατος εκδόσεις, εκθέσεις, συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να προσεγγιστεί έμπρακτα το ελληνικό κοινό, αλλά και να κοινοποιηθεί στο εξωτερικό ο πλούτος της ελληνικής ναυτικής παράδοσης και κληρονομιάς, τόσο σε χώρες με ανάλογη παρουσία στις θάλασσες, όσο και ευρύτερα.

 1. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την εισήγηση του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, Παναγιώτη Πικραμμένου, για  τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Δεξιοτήτων.
 2. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την εισήγηση του  Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου  Δένδια και ενέκρινε τον καθορισμό του ύψους της ετήσιας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου (1.240.000 ευρώ) προς τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους για το οικονομικό έτος 2022.

 

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr