Τρέχων Άρθρο
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για ένα (1) έτος

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr