Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης

H Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του ψηφιακού Εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα και με βάση τον άξονα ενίσχυσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υλοποιεί ένα πρότυπο Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες του φορέα για τρέχουσα ενημέρωση αλλά και την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης στην Κυβέρνηση και σε άλλους δημόσιους φορείς που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών του.