Τρέχων Άρθρο
NOMOΣ 4339/2015. Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυ− ση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρί− ας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευ− ρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνι− κή Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοι− νωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μη− τρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων

NOMOΣ 4339/2015. Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυ− ση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρί− ας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευ− ρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνι− κή Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοι− νωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μη− τρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr