Τρέχων Άρθρο
Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, σχετικής έγγραφης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού λήψης, επεξεργασίας και μετατροπής εικόνας, για τις ανάγκες κάλυψης της Αίθουσας Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη μετάδοση των δηλώσεων (επεξεργασία αποσπασμάτων) από την Κυβερνητική Εκπρόσωπο, κα Όλγα Γεροβασίλη, προς τους πολιτικούς συντάκτες

Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, σχετικής έγγραφης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού λήψης, επεξεργασίας και μετατροπής εικόνας, για τις ανάγκες κάλυψης της Αίθουσας Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη μετάδοση των δηλώσεων (επεξεργασία αποσπασμάτων) από την Κυβερνητική Εκπρόσωπο, κα Όλγα Γεροβασίλη, προς τους πολιτικούς συντάκτες

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr